Je to již 10 let od té doby, kdy se pár místních nadšenců do plastikového modelářství a letectví z Nové Paky a blízkého okolí nedlouho po založení svého klubu (KPM) rozhodlo zorganizovat v druhé polovině května 2000 první místní soutěž svého druhu o nejlepší plastikové modely letadel, lodí, aut v různém měřítku a kategorii, ale také dále figurek a dioramat, aby podnítili zájem mladé generace o tuto zájmovou činnost. V neposlední řadě byla akce pojata jako neformální setkání přátel a příznivců letectví a rovněž také širší veřejnosti, která mohla taktéž zhlédnout bohatý doprovodný program v podobě dokumentů, vojenské techniky či mažoretek apod.

K dobrému a pohodovému průběhu akce přispělo bohaté občerstvení s vkusnou hudbou v areálu DDM Stonožka na sídlišti v Nové Pace. Ohlas po I. ročníku byl skutečně velmi kladný a velice motivující do naší další práce nejen s mládeží.

Postupem doby, zkušenostmi, příchodem nemnoha nových, zato velmi přínosných členů, zejména pana ing. Milana Věchta, v roce 2002 se zakládající členové klubu pánové Milan Brendl a Milan Čapek rozhodli soutěž tehdy pojmenovat originálním názvem „Novopacký šutrák“, který byl odvozenen díky svému nelezišti polodrahokamů v našem regionu a také díky hodnotnému umístění v podobě výbrusu skvostného kamene.

Po předložení několika návrhů dostalo novou podobu, také logo našeho klubu v podobě pilota Českých leteckých sil s českou vlaječkou na na jeho helmě a zdviženou pravicí s palcem. Díky tvůrčí invenci a kreativitě všech aktivních členů se Klub vyvinul v uznávanou partu v modelářském světě jak na domácí, tak také na zahraniční půdě a název „Novopacký šutrák“ je dnes bez nadsázky uznávaným pojmem! S postupem času jsme také začali navazovat přátelské kontakty s jinými kluby z naší vlasti - zejména cenné jsou doposud spolupráce s kluby z Čáslavi, Prostějova, ale také z Náchoda a Žamberka. Ze zahraničních klubů si velmi ceníme spolupráce s belgickým klubem IPMS Belgie, kteří nás ze zahraničních modelářů doposud nejvíckrát navštívili.

Minulý rok

A když se tak ohlédneme za rokem minulým z hlediska účasti na domácích soutěžích, tak dosáhla velmi vysokého celkového počtu 16 soutěží a pro nás některé s velmi hodnotným umístěním v následujících městech: Hradec Králové, Pardubice, Praha, Jičín, Prostějov, Čáslav, Brno, Vyškov, Mladá Boleslav, Plzeň, Náchod, Písnice, Žamberk a Trmice.

Mezi naše klubově nejúspěšnější modeláře se opět jako již tradičně zařadili: ing. Milan Věchet, ing. Zbyněk Škopán, Mgr. Miloš Mráček, Petr Navrátil, MUDr. Petr Hromada, ing. Tomáš Bergmann, Petr Bergmann, Adam Šolc, Zdeněk Krčmář, Petr Vorobok a Rudolf Karban.

Samozřejmě jako každým rokem je pro nás událostí roku naše domácí akce, náš Novopacký šutrák, kdy hostíme jak domácí, tak zahraniční modeláře. V roce 2009 akce proběhla 16. května, a to opět v areálu DDM Stonožka a navíc z kapacitních důvodů také v prostorách školní jídelny ZŠ Husitská v Nové Pace. Pomyslnou třešínkou na dortu a velkým lákadlem snad pro všechny věkové kategorie jubilejního X. ročníku však byly dva obří modely lodí v měřítku 1:100, které si prodělaly v naší zemi a vůbec jako v první zemi bývalého východního bloku svoji premiéru, od francouzského modeláře jménem Yves Marchand. Věnujme se nyní pouze jednomu modelu letadlové lodi jménem „Foch“, která sloužila ve francouzském námořnictvu od roku 1963 do roku 2000. Účast nejen mládeže, ale široké veřejnosti předčila veškerá naše očekávání, když skromný Francouz několikrát prezentoval v časovém intervalu asi 20 minut, co jeho model „umí“ a co vše pro jeho stavbu musel učinit. Zmiňme prosím také jen ve stručnosti několik základních dat: Stavba rádiem řízeného modelu trvala 15 let, délka činí 2,7 metru a pouze materiálová hodnota obnáší 20 000 eur.

Model nabízel až neuvěřitelné dech beroucí efekty, kdy se jeřáby vysouvaly a zasouvaly, výtahy se spouštěly, letadla startovala a to vše bylo umocněno originálními video a audio nahrávkami. Člověk se díky takové ukázce dokázal vžít do provozu jako na skutečné lodi … Nebylo divu, když pan starosta města Nová Paka Mgr. Josef Cogan vyhlásil jako nejlepší model soutěže právě toto veledílo! Jinak akce proběhla pohodovým duchem také za účasti polských a belgických modelářů a k celkové spokojenosti všech.


Ocenění

Jak již zaznělo, náš klub se účastní zahraničních soutěží a rok 2009 nebyl výjimkou a s celkovou účastí na čtyřech soutěžích (viz níže) jsme byli nadmíru spokojeni a rádi bychom navázali na tuto tradici i v dalších letech a také v dalších zemích:

Go Modelling 2009 7.-8. březen 2009, Vídeň, Rakousko, celkem 12 ocenění
XXIX. Wrocław Model Expo - Światowid 2009 9.-10. květen 2009, Wroclaw, Polsko, celkem 10 ocenění + 1 místo za nejlepší zahraniční modelářský klub
XXVI. Krajowy Konkurs Modeli Redukcyjnych 3.- 4.10.2009, Szczawno Zdroj, Polsko, celkem 13 ocenění
Plastiková zima 28.11.2009, Bratislava, Slovensko, celkem 14 ocenění
Pro ty zájemce, kteří by se chtěli dozvědět více informací o činnosti a výsledcích našeho klubu prosím navštivte nás na našich webstránkách: http://www.kpmnp.wz.cz

Náš klub netvoří jenom aktivní modeláři, ale také členové, kteří zabezpečují technicko-hospodářský chod klubu. Jejich činnost se zdá být neviditelná, ale zato je velmi přínosná pro aktivní modeláře klubu a pro naši novopackou soutěž. Patří jim také nemalý dík a jsou jimi pánové:
Martin Čapek - hospodář, Josef Lukeš – organizační podpora, Radim Karel – tisková propagace a komunikace se zahraničím, Ladislav Hovorka - organizační podpora.

Členská základna modelářů z našeho okolí není velká a místní nevelký počet členů se většinou věnuje přípravným pracím k dobrému průběhu soutěže Novopacký šutrák. Bohužel se nám za 10 let činnosti nepodařilo získat další nové místní členy pro náš klub, a proto si ceníme členství modelářů také z jiných částí naší vlasti, kteří s námi rádi spolupracují a rádi náš klub reprezentují. Za zdárnou činnost považujeme modelářský kroužek v DDM Stonožka v Nové Pace pod vedením zkušeného modeláře pana Petra Navrátila z Kalné, který rovněž vede druhý modelářský kroužek v Dolní Kalné.

Chtěli bychom za uplynulé období velmi poděkovat městu Nová Paka, DDM Stonožka a ZŠ Husitská za pronajmutí vhodných prostor, sponzorům za jejich finanční příspěvky a všem stávajícím členům za jejich vykonanou práci. Do nového roku 2010 bychom všem našich příznivcům popřáli pevné zdraví, hodně úspěchů, vše nejlepší, a rádi se s vámi na naši akci v květnu opět uvidíme. za KPM Nová Paka Radim Karel