Na vjezdu do dvora jsou napříč v komunikaci místo dešťových vpustí s mřížkou umístěny příkopové svodnice. Jsou nebezpečné jak pro pěší, tak i automobily. Na tento fakt nás upozornil Josef Fučík z Občanského sdružení Život bez bariér.

Uvedl, že při příchodu berličkáře na výstavu v malém sále MKS to odneslo jen ,,odřené koleno“ a projíždějící automobil utrpěl poškození výfuku.
Provizorní dřevěná rampa (mimochodem provizorní již bezmála 4 roky) u schodiště do malého sálu je pro návštěvníky další hrozbou. Její provedení je zcela mimo zákonné parametry. Návštěva akcí v tomto prostoru se tak hlavně pro hendikepované stává zdraví nebezpečnou záležitostí. Uklouznutí invalidního vozíku za deště z této rampy si naštěstí nevyžádalo žádné vážné zranění návštěvníka-vozíčkáře.

„Pádu 210kilového elektrického vozíku a jeho převrácení na bok zabránil jen náraz do přiskočivších kolemjdoucích. Rekonstrukce tohoto zařízení je velmi potřebná. (Nemluvě o absenci toalet v malém sále) Případně by velmi pomohlo vybudovat u schodiště k malému sálu jednoduchou rampu. Například jako je zezadu u městského úřadu. Na to jsem již upozorňoval před deseti lety, protože stále platí přísloví než se ucho utrhne,“ upozorňuje Fučík.

Na investičním odboru města jsme zjistili, že příkopovou svodnici nechala instalovat radnice, aby zabránila vniku vody do samotného MKS, k němuž dochází při prudkých deštích. Ladislav Stuchlík nám potvrdil, že tato situace je pouze dočasná, neboť betonová svodnice bude chráněna železnou konstrukcí. Mříž, která zajistí bezpečný přechod chodců i přejezd aut, je ve výrobě.