Už nyní hledá vhodné prostory pro zřízení případné další skládky. Nyní se mu nabídla možnost získat pro tyto účely pozemky za Valdovem směrem na Hřídelec v bývalém pískovcovém lomu. Místo je oploceno a nemá jiné vhodné využití. Naopak jej zneužívají občané jako skládku. Lokalita je v soukromém majetku a její vlastník ji nabídl packé radnici.

Starosta Josef Cogan vysvětluje: „Bude to pro nás jakási rezerva. Zajistili bychom projekt rekultivace pískovny a rozhodnutí o využití území. Pozemek bude nutné oplotit a vykácet náletové dřeviny, což provede vlastník. My bychom pak platili za kubaturu, kterou zde zavezeme.“

Úhrady za odpad:
- radnice původně dotovala likvidaci odpadů – od občanů získala na poplatcích asi tři miliony korun
-letos zaplatí 6 mil. 390 tis. korun, od Eko – Komu získá zpět 1,5 mil. korun
- v rozpočtu na příští rok počítá s částkou 4,6 mil. korun

U odpadů ještě zůstaneme. Pačtí občané jsou jako jedni z mála osvobozeni od poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Blíží se závěr roku, takže dotaz pro starostu, zda radnice počítá i nadále s úlevou pro obyvatele: „ Samozřejmě, i v příštím roce počítáme s tím, že občané budou poplatků ušetřeni.“