Důvodem nebylo nic menšího než krajské setkání požárníků, kteří se mohou pyšnit titulem Zasloužilý hasič. Těch je za celou dobu oceňování, která se datuje od roku 1984, v celém kraji sto padesát. V jičínském okresu se této pocty dočkalo zatím 34 jedinců.

O tom, že se nejedná o titul, který by se uděloval kdekomu, svědčí mimo jiné i to, že oceněných je jen několik málo za rok. Ti musí nejprve minimálně 35 let působit u hasičů a dosáhnout věku 60 let. Současně je nutné předtím získat několik jiných ocenění. Poté se posuzuje, jak se adept podílel na rozvoji dobrovolného hasičstva.

V našem okolí je v současné době osmnáct držitelů titulu, mezi nimi jsou dvě ženy – Marie Smutná z SDH Brada-Rybníček a Jana Mindlová z Pecky. Zajímavý je mimo jiné fakt, že na Jičínsko patří jak nejstarší zasloužilý hasič Josef Pospíšil ze Železnice, tak nejmladší oceněný Václav Němec z Třebovětic. Všichni, kteří se setkání zúčastnili, navštívili novopacký pivovar a Autogalerii Vitvar, program pokračoval v centru Militký, kde se představili noví zasloužilí hasiči. Patří mezi ně i novopačtí Jiří Imlauf a Miloslav Glos. ⋌Šárka Jebavá