Projekt zaměřený na posilování mezipředmětových vztahů a zavádění moderních forem projektového vyučování probíhá na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Nové Pace od října 2010 do března 2012.


Osvěžme si paměť a připomeňme si, co se až dosud v projektu odehrálo. Pedagogové si formou hospitací vyměnili zkušenosti se svými kolegy ze školy, z jiných škol v ČR i ze zahraničí. Vyškolili se v oboru tvorby projektů, týmové spolupráce a kooperace. Nabyté poznatky pak předali vybraným studentům, kteří s nimi následně v rámci projektového dne seznámili své spolužáky.


Od března do června pak proběhlo více než dvacet projektů, které v souladu se školním vzdělávacím programem propojily učivo jednotlivých učebních předmětů ve všech třídách s výjimkou maturitních ročníků.


Ani v době letních prázdnin účastníci projektu – „klíčníci“ – nezaháleli. Pomocí elektronické komunikace byli v kontaktu a shromažďovali náměty pro další projekty, které proběhnou přímo ve výuce v prvním pololetí nastávajícího školního roku. Ve dnech 24. – 26. 8. se zúčastnili třídenního školení ve Vesci pod Kozákovem, kde se pod vedením zkušených lektorů Jiřího Hrušky a Bořivoje Brdičky seznámili se zásadami zpracování výstupů z projektů, jejich hodnocením, s využitím simulace v projektech a dále s úspěšnými projekty, jejich průběhem a využitím informačních a komunikačních technologií ve výuce.


Součástí třídenního setkání byla i konkretizace témat pro podzimní projekty v „Klíčování“ a upřesnění cílů a průběhu těchto projektů. Jednotlivé projektové týmy již na místě zahájily práci, v níž budou pokračovat přímo ve škole.


Vyvrcholením Velkého školního klíčování bude konference, která proběhne v budově školy dne 17. 2. 2012. Na této konferenci předají novopačtí pedagogové své zkušenosti kolegům z ostatních škol Královéhradeckého kraje i zájemcům z jiných regionů ČR a zástupcům partnerských škol ze zahraničí.


Jedním z výstupů „Klíčování“ bude i metodická příručka příkladů dobré praxe, která bude všem účastníkům konference zdarma k dispozici.⋌Josef Křeček