V minulém týdnu tomuto kroku požehnali zdejší radní, a to když schválili smlouvu s dodavatelskou firmou Valc s.r.o. v hodnotě 2,5 milionu korun. Zakázka zahrnuje stavební úpravy v budově Klenotnice, a to konkrétně vybudování bezbariérového výtahu a nového infocentra. Vše má být dokončeno do 21. června. Do té doby bude Klenotnice bohužel uzavřena.

 Ladislav Stuchlík z investičního odboru města připomíná, že zakázka bude proúčtována zpětně, nyní uhradí náklady město.

Nové vybavení

Další etapou česko – polského projektu je pořízení nových vitrín v hodnotě zhruba jednoho milionu korun.

 „Část z nich bude umístěna v Klenotnici, dvě poslouží k prezentaci Nové Paky v Bohuslavicích a také polské Pieszyci.

 Právě zástupci polské Pieszyce, se kterou město navázalo partnerství v roce 2005, se nyní vydali do Nové Paky, aby se zde domluvili na další spolupráci.

 Bude se týkat příprav mikroprojektu v rámci euroregionu Glacensis, a je založena na neinvestičních aktivitách.

Novopacká Klenotnice, která je pobočkou muzea, byla instalována v budově na náměstí roku 1960, v současných prostorách pak sídlí od jara roku 1996.

Plánována je spoluúčast na veletrzích cestovního ruchu v Brně a polské Poznani, pak třeba výuka polského jazyka, určená pracovníkům packého městského úřadu. Naopak úředníci v Polsku se samozřejmě budou učit česky. To všechno proto, aby nevázla při dojednávání projektů komunikace. Počítá se i s vydáním propagačních materiálů. Polská strana se navíc chystá natočit film nejen o svém regionu , ale také o Nové Pace.