Lidé mohou využít například odborné sociální poradenství, kde jim můžeme poradit s problémy v sociální oblasti, dále poskytujeme pomoc při řešení nepříznivé životní situace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím atd. Součástí je i půjčovna kompenzačních pomůcek, k dispozici jsou invalidní vozíky, schodolezy, chodítka, polohovací postele a jiné.

Další nabízenou službou je sociální rehabilitace. Tato služba je zaměřena na nácvik a zdokonalování soběstačnosti a samostatnosti. Cílem je pomoci klientům s nalezením vhodného pracovního uplatnění.

Tato aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji a je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Obě dvě služby jsou poskytovány zdarma.

Třetí služba je denní stacionář pro klienty, kteří potřebují péči jiné osoby. Uživatelé služby docházejí do Centra Klášter, kde se jim věnují kvalifikovaní pracovníci v přímé péči, kteří klientům pomáhají při osobní hygieně, s nácvikem soběstačnosti, jezdí na výlety a vykonávají spoustu dalších činností. Klienti si službu hradí z příspěvku na péči.

Sdružení v současné době rekonstruuje objekt bývalé hospodářské budovy v Centru Klášter. Projekt pod názvem „Centrum bez bariér v Nové Pace“ je částkou 28,3 mil. Kč financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Po rekonstrukci bude tato budova zázemím např. pro půjčovnu kompenzačních pomůcek, prodejnu výrobků chráněné dílny, vzdělávací místnosti, sociální rehabilitaci, cvičebnu, kanceláře, a v podkroví vznikne chráněné bydlení. Centrum bude sloužit zdravotně postiženým osobám, seniorům a široké veřejnosti. Dokončení stavby je plánováno v roce 2011.

Pokud budete mít zájem o některou službu, neváhejte a kontaktujte nás. E-mail: info@zbb.cz, tel: 493 724 159
www.zbb.cz

Pomozte s námi opravit Centrum Klášter, které bude sloužit osobám se zdravotním postižením a seniorům z celé ČR. Odešlete dárcovskou sms ve tvaru DMS KLASTERZIJE na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč.
Centrum Klášter obdrží 27 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz

Na podporu rekonstrukce klášterního areálu se uskutečnila v sobotu akce Klášter žije, při které v Nové Pace koncertoval mimo jiné Blue Effect s Radimem Hladíkem. Výtěžek z odpolední akce bude věnován na projektovou dokumentaci k přestavbě bývalé nemocnice.