Jičínský deník pro vás připravil seriál, který představí lídry jednotlivých stran kandidujících v podzimních komunálních volbách ve třech největších městech okresu: v Jičíně, Hořicích a Nové Pace.

Všem jsme položili deset stejných otázek, jejich odpovědi najdete nejen na stránkách Jičínského deníku, ale také na našem webu.

Dnes odpovídá lídr strany Volba pro město Petr Ježek.

Narozen: 22. 3. 1964 v Jičíně
Vzdělání: vysokoškolské (PF Hradec Králové)
Současné zaměstnání: ředitel ZŠ Nová Paka, Husitská 1695
Záliby: rodina, sport, kultura, cestování
Rodina: manželka Alena, syn Martin a dcera Kateřina
Strana: bez politické příslušnosti (za stranu Volba pro město)
Motto: „Co tě nezabije, to tě posílí.“

Na kterou část města jste pyšný a proč?
Ve městě v posledních letech proběhlo mnoho investic, které rozhodně mají svoje hodnoty pro občany Nové Paky, a ti na ně mohou být právem pyšní. Bylo by nefér favorizovat jednu lokalitu ve městě před druhou. Myslím si, že každý si dnes ve městě dokáže vybrat to, na co může být celá Nová Paka pyšná. Já osobně mám vždy radost z toho, když se podaří něco, co buď změní ráz celého prostředí, nebo se rekonstrukcí zlepší dosud nevyhovující stav.

Kde naopak vidíte nedostatky, která lokalita je nejzanedbanější?
Stejně tak jako pěkných míst ve městě je dnes i mnoho lokalit, kde by bylo potřeba v budoucnosti investovat. Je jen otázkou sestavení žebříčku priorit pro případné budoucí investice a vytvoření kvalitního prostředí pro zisk finančních prostředků k jejich realizaci.

Co bude Vaší prioritou na postu starosty?
Tuto otázku si rozdělím na dvě části a budu odpovídat pouze na její první část. Co je mojí prioritou ? Slušnost, vstřícnost, snaha vyslyšet druhé a v případě nutnosti pomoci v rámci svých možností a schopností.

Co podle Vás městu nejvíce chybí?
I přes řadu již zmiňovaných investičních úspěchů Nové Paky je zde také množství nedostatků, které trápí většinu obyvatel města. Abych však byl konkrétní, myslím si, že se Nová Paka pomalu dostává mezi lokality v České republice s alarmujícím nedostatkem pracovních příležitostí. K čemu jsou různé obchodní řetězce ve městě, když koupěschopnost obyvatel hrubě klesá!

Jaké schopnosti Vašeho předchůdce byste rád měl?
O Mgr. Josefu Coganovi nebudu rozhodně mluvit jako o svém předchůdci. Vzhledem k tomu, že se náš současný starosta politicky vypracoval během dvou volebních období až do Parlamentu ČR, jsou jeho schopnosti v souladu s požadavky na komunálního a státního politika, neboť o jeho zvolení v obou případech rozhodli voliči celkem jednoznačně sami. Jeho obecné schopnosti jsou posíleny právním povědomím, o které se může málokdo při své práci opřít, což mnohým politikům chybí.

Kdo je Vaším vzorem politika u nás a ve světě?
Politický vzor žádný nemám. V poslední době mě chování politiků víceméně znepokojuje, než aby mi byl někdo vzorem.

Jaké vlastnosti by podle Vás měl mít dobrý politik?
Většina otázek směřuje k hodnocení charakteristiky osoby „politika“. Já si ovšem myslím, že právě komunální volby by měly na radnici stranickou politiku opomenout a do volených funkcí by měli nastoupit lidé odborně schopní s bohatými manažerskými zkušenostmi, bez dogmatického prosazování stranických zájmů pod slovní obezličkou „politická vůle“, bez ohledu na to, kterou politickou stranu či seskupení ve volbách reprezentovali. Zpátky tedy k otázce. Ta by neměla mít v komunální sféře charakteristiku „politika“, ale „člověka“, který svým chováním a postojem bude vzorem a oporou všech občanů Nové Paky, ať jej volili, či ne.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?
Tuto otázku může položit někdo, kdo vůbec nemá o práci člověka na radnici ani to nejmenší ponětí. Ptám se tedy sám sebe: „Dá se vůbec pracovní doba na tomto postu vyjádřit číselnou řadou?“

Jak snášíte kritiku?
Kritiku snáší každá osobnost individuálně. Já si myslím, že s opodstatněnou kritikou rozhodně problém nemám. Co mě ale hrubě uráží, je kritika bez reálného základu, vymyšlená, či adresovaná bez znalosti dané problematiky.

Co Vám chybí ke štěstí?
Nic. Moje štěstí se skládá z drobných každodenních radostí a úspěchů mých, mojí rodiny a mého okolí.