Snad o ničem jiném se v desetitisícovém městě v současnosti nemluví.

Novopačáci mají strach z nastěhování sociálně nepřizpůsobivých občanů, kteří mají najít zázemí v hotelu Štikov. A obavy je přivedly i na pondělní jednání zastupitelstva.

V úvodu vystoupil místostarosta Stanislav Albrecht, který obyvatele ujistil, že radnice se snaží jednat s majitelem hotelu a odvrátit přeměnu restauračního zařízení na ubikaci pro romské občany. „Mluvil jsem s majitelem hotelu a ptal se ho, zda se tyto informace zakládají na pravdě. On dohady o tom, že chce hotel prodat Romům, nepotvrdil, přesto jsme dále jednali a rozhodli se založit vyjednávací skupinu. V té bude starosta Rudolf Cogan, Irena Grimová, která má na starosti městské nemovitosti, a zastupitel Vladimír Soběslav. Skupina má za cíl dořešit celou věc ke spokojenosti občanů.”

Ihned na jeho vyjádření zareagovali přítomní v sále. Tomáš Vintr se dotazoval, zda má město nějaké páky, jak tomu zabránit, případně jaké.
Stanislav Albrecht uvedl, že této otázce radnice nyní věnovala spoustu času. „Pokud bych vám nyní odpověděl, mohlo by to zmařit další vyjednávání.”
Poslanec Parlamenu ČR a packý zastupitel Josef Cogan se k problému vyjádřil z právního rámce. „Město se snaží najít řešení. Uvědomujeme si složitost a závažnost celé věci. Můžeme vstoupit v jednání s druhou stranou, a pokud se domluvíme, vznikne dohoda. Zastavit prodej hotelu zákonnými prostředky nelze. Pokud někdo disponuje s nějakým majetkem, který je v jeho vlastnictví, těžko může obec z pohledu veřejné moci tuto skutečnost ovlivnit. Všichni si uvědomujeme složitost dané věci. Existuje riziko, jak jsme je zaznamenali v severních Čechách, že určití podnikavci kupují objekty ve vlastnictví soukromých osob a v nich zřizují například ubytovny a z nich si přes čerpání doplatku na bydlení dělají byznys. Ve sněmovně jsme nyní schválili čtení zákona, který by měl utlumit tento extrémně výhodný výdělek na úkor státu.”

Já konkrétně bydlím na Habeši, takže obavy mám. Na druhou stranu nevím, kdo by se tam přistěhoval. Mohou tam být i slušní lidé, ale jak říkám, obavy tu jsou. ⋌Tomáš Vintr, obyvatel Nové Paky
Já nejsem rasista, ale pokud to budou lidé povahově nepřizpůsobiví, tak kdo je zvládne, jak to tam bude vypadat? ⋌Jaroslav Kavan, Nová Paka

Josef Cogan apeloval na posluchače. „Uvědomte si, že máme stejný cíl. Zkuste zapřemýšlet, jaké máme možnosti, a co byste dělali na našem místě?”
Další z diskutujících poznamenal: „Jsou tady mnozí z nás, kteří při stavbě hotelu odpracovali spoustu brigádnických hodin za hubičku. O to nejde. Jde o to, že bychom se mohli v současné době přiblížit tam, kde je Most, Šluknov, Ústí a další. Městská policie byla zrušena, státní policie nestihne všechno, i když se snaží. Pokud občané budou souhlasit s tím, aby ve Štikově vznikla ubytovna, kde budou bydlet nepřizpůsobiví, tak pak nevím, jak daleko to dospěje. Myslím, že ve vyjednávací skupině by měl být i zástupce Habeše a někdo ze Štikova.”

„Jsem ráda, že pan Albrecht vyvinul aktivitu, ale zdá se mně, že se stále mluví obecně a žádné konkrétní informace jsme se nedozvěděli. Jednáte několik dní a konkrétní zprávu jste nám nepodali. Pak by nás zajímalo, jak budeme průběžně informováni,” táže se obyvatelka Štikova paní Pourová.
Zastupitel Pačesný zareagoval. Připomněl, že město není v pozici, aby někomu něco přikazovalo, neboť se nejedná o jeho majetek.

„Ta situace je složitější, zaznít by měla otázka, jakým způsobem přebírat a předávat zprávy dál. Více informací pro vás nyní nemáme.”
Starosta Rudolf Cogan připomněl, že radnice se snaží najít nějaký konsenzus, aby Nová Paka nadále vzkvétala. „Samozřejmě, zřízení ubytovny by ohrožovalo autokrosové závodiště, Habeš, Štikov, v Nové Pace by určitě poklesla cena nemovitostí. To jsou jen pravděpodobnosti a dohady. S majitelem hotelu se snažíme domluvit a najít schůdnou cestu jak pro nás, tak samozřejmě i pro něho.”

Drahoslava Paulů, majitelka hotelu:
Nevím, co bych vám sdělila. Je fakt, že hotel je od jara nabídnut k prodeji. Jsem nucena situaci řešit ze zdravotních důvodů. Je mi velice nepříjemné, že celou záležitost rozvířil jeden člověk. S prodejem jsme počítali v horizontu dvou let, v žádném případě jsem neuvažovala o tom, že by zde vznikla ubytovna. K jednání s radnicí se zatím nechci vyjadřovat. Jen mě zaskočila reakce lidí, jejich zloba, posílají mi i výhrůžné esemesky.


Město Nová Paka nyní na svých stránkách zveřejňuje záměr uzavřít s vlastníkem Hotelu Štikov smlouvu o nájmu tohoto objektu na dobu 5 let. V současnosti stále probíhají vzájemná jednání s majitelem nemovitosti o návrhu „smlouvy o budoucí nájemní smlouvě”.

Obáváte se i vy přistěhování nepřízpůsobivých spoluobčanů? Jaký zastáváte názor? Pište nám, diskutujte s námi v diskusi u tohoto článku.