Do Dánska, země kde je školství na vysoké úrovni, vyjely paní prof. Michaela Klapková - Matúšová a Kateřina Krausová. Základní škola Viborg Kommune je v malém městě asi 5 hodin cesty vlakem od Kodaně, 10 minut od města Viborku, které má 50 tisíc obyvatel a kde jsme týden bydlely.

V této základní škole studují žáci v 1.- 9.ročníku, je zde více než 400 žáků a 40 pedagogů. Líbilo se nám, že světlé třídy jsou moderně a účelně vybaveny. Každá je do chodby prosklená, takže je stále vidět, co se ve třídě děje. Jsou zde vždy dvě tabule - jedna interaktivní, druhá kovová nebo klasická. Žáci mají k dispozici školní notebooky. V budově je velká knihovna, tělocvična se zázemím, shromažďovací hala, kde si mohou žáci ve volných chvílích zacvičit, speciální učebna fyziky a chemie, moderní kuchyň pro výuku vaření, družina, řemeslná dílna, úschovna kol, za školou je několik hřišť.
Vyučování začíná ráno v 8.15 a během dopoledne jsou pouze dvě velké přestávky- jedna na svačinu a druhá na oběd. Jinak se učí bez přestávek. Jde to proto, že žáci jsou ve své třídě, přechází většinou učitel. Během pobytu ve škole nás zaujal projekt Čtení, do kterého se škola v Rodkaersbro nově zapojila v září. Tento projekt běží na polovině škol v Dánsku.

Projekt spočívá v tom, že si žáci během první ranní půlhodiny (8.15 - 8.45) čtou libovolný text. Mohou se ale i připravovat na některou další hodinu. Nesmí pouze nic psát. Ve třídě je ticho, učitel je přítomen. Již po prvních dvou měsících jsou prý místní učitelé spokojeni a někteří přímo nadšeni. Zlepšila se koncentrace žáků na učení, paměť a soustředění po celý den.

Co nás ale asi nejvíce zaujalo, bylo chování žáků. Děti jsou zde vedeny k větší zodpovědnosti za své rozhodování. Když někdo mluví, vždy se hlásí. Správnou odpověď nikdo nevykřikuje . Student má důvěru, že bude sám řídit svoje vzdělávání, a když ne, je to jeho věc. Nevyrušuje. Pracuje na tom pravděpodobně celý školský systém. Všichni se učí chovat se vůči sobě ohleduplně, zajímavý je také pitný režim. Na stolcích žáků stojí v lahvích hlavně voda, jsou zakázány sladké nezdravé nápoje. Zajímavé je i známkování - klasifikace. Nejlepší známkou je dvanáctka (A) a nejhorší mínus tři (F). Žák může z předmětu neprospět, ale do nižší třídy nepropadá. Na konci 9. třídy každý vykoná závěrečný test, něco na způsob maturity, ale pro základní školy. O tom, na jakou střední školu bude přijat, nerozhoduje překvapivě ona střední škola, ale vysílající základní škola. Pokud není žák na vybranou střední školu doporučený, může postoupit do 10. třídy a po jejím ukončení se o přijetí znovu pokusit.

Dánští učitelé i žáci byli velice přátelští, srdeční a milí. Stále nás mile zdravili, zajímali se o nás a byli nám velice ochotni se vším pomoci nebo poradit. Určitě má pro nás cenu, že se nyní na svoji práci budeme dívat jinýma očima a pokusíme se něco z dobrých zkušeností z výuky v Dánsku aplikovat i na naší škole.

Podrobnou zprávu o hospitacích na škole v Rodkaersbro, které byly součástí projektu Velké školní klíčování, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. najdete na webových stránkách projektu http://vsk.gymnp.cz .
Kateřina Krausová