Z historického hlediska stojí za připomínku např. Společnost přátel vědění, KING (Klub individualit novopackého gymnázia), Studentský klub, ze současných aktivit pak stojí za zmínku pravidelné konání projektových dní, činnost různých divadelních seskupení, pěvecký sbor Amabile, Přírodovědná liga či rozmanité debatní a rétorické aktivity (Mladý Démosthenes, Cestou do parlamentu).

Nepřehlédnutelnou pozici si zde ovšem aktuálně vydobyl časopis Heuréka. Měsíčník studentů (i profesorů) Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace totiž získal v Brně 27. 11. 2009 v rámci 3. ročníku soutěže o NEJ český středoškolský časopis vyhlášené Asociací studentských klubů ČR pod záštitou MŠMT hned dva významné tituly (časopis s nejlepší tematickou stránkou a nejlepší časopis z hlediska samotných studentských novinářů).

Školní časopis Heuréka na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické existuje již šestým rokem, navazuje ovšem také na dlouhodobou předchozí tradici. V průběhu staleté historie novopackého gymnázia vydávali jeho studenti – ať už oficiálně nebo neoficiálně - rozmanité noviny a časopisy. Z doby nedávno minulé víme o existenci časopis s názvem Araukarit vycházejícím na sklonku totality. Časopis představoval na svou dobu nevídanou kvalitu a ostrost pohledu. Bylo tomu tak patrně i proto, že jeho hlavním redaktorem byl Jaromír F. Typlt, tehdy začínající mladý literát a vyznavač „volné hry imaginace“, dnes velmi dobře známý básník, kritik a kunsthistorik.

V 90. letech proběhlo několik pokusů tehdejších studentů o vydávání vlastního časopisu. Některé z nich s větším, jiné s menším zdarem a úspěchem. Patrně nejzdařilejší počin představoval časopis Fámyzdar, jejž vedla další dnes velmi známá osobnost, současný manažer volební kampaně TOP 09, Jaroslav Poláček.

Na začátku 21. století se na gymnáziu vynořila silná osobnost milovníka antické doby, mravů i kultury, jíž byl Jan Tomeš. Ten se v r. 2003 stal duchovním otcem koncepce a zakladatelem časopisu Heuréka. Dosáhl rovněž prvního úspěchu – vítězství v soutěži O nejlepší středoškolský studentský časopis organizované o.s. FREINET v roce 2004. Jeho následovníky se v r. 2004/05 stali Kateřina Valášková a Jan Chocholáč, kteří z Heuréky vytvořili časopis s opravdu celoškolskou působností. Do redakční práce se zapojili i studenti nižších ročníků gymnázia a také „peďačky“, velmi oblíbenou rubriku tvořila vlastní umělecká tvorba.

Další generaci představoval od r. 2006/07 Ondřej Bendl. Během jeho téměř tříletého působení se udála spousta rozličných změn. Došlo např. ke změně formátu Heuréky, časopis se začal tisknout ve formě A4, nikoliv A3. Také byla utvořena zcela nová koncepce časopisu, Heuréka se stala více komerčnějším periodikem a snažila se oslovit opravdu celou školu. Podařilo se přilákat nové redaktory i zaujmout nové čtenáře. Postupem času se časopis rozrostl na 20 stran, na nichž čtenáři nalezli jak stálé, konstantní rubriky, tak převratné novinky. Cena výtisku se ustálila na 5 Kč a veškerý zisk z prodeje je v současnosti věnován na podporu místních občanských sdružení.

V roce 2008 byla Heuréka oceněna odbornou porotou jako 2. nejlepší středoškolský časopis České republiky v konkurenci bezmála 70 periodik. A na konci listopadu letošního roku byla Heuréka vyhlášena jako nejlepší časopis samotnými studentskými novináři. K tomu také získala ocenění za nejlepší tematické strany od odborné poroty. Po třech sezónách v čele redakce Ondřej Bendl předal kormidlo svým mladším, velmi schopným a talentovaným kolegům. Novým šéfredaktorem a tudíž představitelem již čtvrté generace Heuréčanů se v listopadu 2009 stal Lukáš Fára ze 2.G.

Obměna týmu

Rok co rok se redakční tým značně obměňuje, jelikož někteří studenti odcházejí, jiní zase přicházejí. Pouze někteří jsou aktivními redaktory po delší dobu. Patrně nepřekonatelným rekordmanem jest Ondřej Bendl se 6 lety. Dále se jedná o spoustu lidí, kteří Heuréku připravují již třetím či čtvrtým rokem (Michaela Sehnalová, Jan Šorf, Václav Boch, Kristýna Kofránková). A letos dostal časopis infuzi nové, „prvácké“ krve, kupříkladu v podobě Pavlíny Fajferové, Simony Cimbálové, Elišky Štěpové aj. Avšak celá, kompletní redakce je tvořena přibližně 20 redaktory (většina z nich na snímku). Sestavování Heuréky je vcelku originální a ojedinělé, jelikož časopis má několik základních, pevně daných rubrik (např. Duel, Anketa, Rozhovor a Téma).

Vždy na redakční schůzi (konané jednou, max. dvakrát měsíčně) šéfredaktor určí, kdo si vezme na starost jednotlivé rubriky, ovšem zbylý obsah časopisu je naprosto dynamický a variabilní. Redaktoři - na rozdíl od svých profesionálních kolegů - mohou psát o čemkoli, co je opravdu zajímá, a díky tomu je Heuréka dlouhodobě tematicky velmi pestrá. Jedinou povinností redaktorů je napsat do uzávěrky nějaký ten článeček a odeslat ho. K přispěvatelům patří vedle studentů také učitelé, tvorba časopisu je nicméně výhradně záležitostí studentů.

O samotné sestavení časopisu a jeho vytištění se stará šéfredaktor (Lukáš Fára) se svým týmem (Jiří Kodym, Ondřej Bendl, Václav Boch a Simona Cimbálová), poté Heuréku prodávají sličné kamelotky a školní bufet. Měsíčník vychází v nákladu 80 čísel. To sice nevypadá jako vysoké číslo, ale na druhou stranu to vzhledem k počtu studentů na škole odpovídá v hrubém přepočtu nákladu MF Dnes v počtu zhruba 2 milionů výtisků! Novopačtí gympláci a peďačky mají zkrátka velké štěstí - mohou se podílet na tvorbě jednoho z dlouhodobě nejkvalitnějších školních časopisů České republiky.
Ondřej Bendl, Stanislav Bendl