Na jaře letošního roku bylo na škole realizováno kolem 20 mezipředmětových projektů, vycházejících ze školního vzdělávacího programu. V prvním pololetí nového školního roku na ně navazují další bezmála dvě desítky projektů, které obohatí výuku ve třídách nižšího i vyššího stupně gymnázia i SOŠ pedagogické. Pojďme se s některými stručně seznámit.

V šesti třídách je realizován projekt Cesta z listového těsta aneb Putování po knihovnách. Jeho cílem je seznámit studenty se třemi vybranými knihovnami ve východních Čechách. V hodinách angličtiny, němčiny a češtiny porovnají studenti své představy o kulturních a jiných zvycích v anglicky, německy a česky mluvících zemích se zjištěnou realitou v projektu nazvaném Střípky z kulturních studií aneb Typicky anglické, německé, české.

Projekt Kuks umělecký a technický propojí učivo dějepisu, českého jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy a fyziky. Na projektu Reálie Švýcarska pak spolupracují vyučující němčiny, dějepisu a základů společenských věd. Nechybí ani projekty zaměřené přímo na reálie Nové Paky. Tak například projekt Barokní klášter je zaměřen na poznání novopackého klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v historicko – uměleckých souvislostech.
Zaměření dalších projektů je patrné už z jejich názvů – Využití kalkulátoru ve výpočtech, Politické a ekonomické mezníky ČR a Evropy ve 20. století, Klínové písmo, Technické fantazie a další.

Mezi realizované projekty patří i výměnný pobyt s belgickou školou nebo příprava divadelního představení pro děti.

Velký školní třesk a vůbec celé Velké školní klíčování dokazují, že myšlenka propojení učiva jak mezi předměty navzájem, tak s praxí každodenního života nemusí být jen prázdnou frází na papíře, ale každodenním naplňováním Komenského zásady „‘Škola hrou“ v běžném životě školy. Celý projekt bude završen závěrečnou konferencí, na níž se pedagogové – účastníci projektu – podělí se svými zkušenostmi se svými kolegy z jiných škol nejen z Královéhradeckého kraje, ale i z jiných regionů ČR a také ze zahraničí.⋌Josef Křeček