Do projektu jsou zapojeni studenti oboru Hotelnictví a turismus a učebního oboru Kuchař – číšník. Patnáct studentů zamířilo do hlavního města Anglie Londýna (části Harrow a Wealdstone), kde si v rámci dvoutýdenní praxe vyzkoušeli svoji odbornou připravenost zapojením do pracovní činnosti v restauracích, hotelech a cestovních kancelářích.

Studenti docházeli do práce buď samostatně, nebo po dvojicích. První den měli zajištěn doprovod od pracovníků ADC college. Kromě toho, že si ověřili své praktické dovednosti v reálném prostředí, tak především otestovali své jazykové i orientační schopnosti. Přece jen dojíždět do místa své praxe po Londýně chce nejenom odvahu, ale také dobrou orientaci. Studenti se naštěstí vždy vrátili ve stanoveném čase a ti, kteří někdy nastoupili do špatného autobusu nebo si spletli směr v metru, dokázali využít svou angličtinu a cestu do svých hostitelských rodin nebo místa své praxe v pohodě našli.

Studentka Petra Popovičová o svých zkušenostech z království říká: ,,Líbilo se mi, že pracovníci hotelu se k nám chovali velice vstřícně a ochotně. Brali ohled na to, že jsme z jiné země, a snažili se mluvit pomaleji a zřetelněji, abychom jim porozuměli. Ovšem překvapilo mě, že polovina personálu v hotelu nepochází z Anglie, ale jsou to většinou cizinci, kteří se před několika lety přistěhovali za prací.“

Hana Maternová nám zase pověděla něco o náplni práce: ,,Všichni pracovníci byli velice milí a nápomocní. Na recepci mě nechali faxovat, kopírovat, nahrávat klíče k pokojům a pracovat s programem k ubytování a rezervaci hostů. V sekci housekeepingu jsem pracovala s hlavní pokojskou, s kterou jsem kontrolovala uklizené pokoje. Měly jsme na starost třídění a odvoz použitého prádla do prádelny. Práce se mi moc líbila, nebyla fyzicky ani psychicky náročná.“

Ve dnech pracovního volna se studenti seznamovali s životem velkoměsta a poznávali nejdůležitější památky Londýna. Během tří volných dnů kromě zhlédnutí těch nejdůležitějších jako jsou Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Westminsterské opatství a sídlo Parlamentu se symbolem města Big Benem, Národní galerie, Muzeum voskových figurín, a samozřejmě si účastníci prohlédli nejslavnější a nejvýznamnější citadelu království, hrad Tower. Kromě toho navštívili londýnský nákupní ráj, slavnou Oxford Street, v tomto předvánočním čase si každý uvědomil výhody života v malém městě.

Po úspěšném absolvování této zahraniční praxe studenti obdrželi certifikáty, které jim v budoucnu jistě pomohou například při hledání zaměstnání.
Projekt realizovala učitelka němčiny a angličtiny Milena Jarošová: „Náš pobyt v Londýně hodnotím velice kladně. Studenti si všechno vyzkoušeli a ověřili na vlastní kůži. Zjistili, že počáteční obavy z toho, že se nedomluví, byly liché. Byli hozeni do vody a museli zkrátka plavat. Všichni se vrátili domů nadšeni, s nezapomenutelnými zážitky.“