Budečská ulice bude více frekventovaná, proto zde bylo nutné pro větší bezpečnost chodců vybudovat na jejím začátku chodník.

Jaký máte na tyto změny, týkající se dopravy, názor? Souhlasíte s nimi, přispějí k větší bezpečnosti?

Své mínění nám pište do diskusních příspěvků pod tímto článkem!