Mezi lidmi, kteří se s nimi přišli pozdravit, byli i zástupci diabetických dětí.

“Každoročně nám pan hejtman i kraj přispívají částkou několika desítek tisíc korun,“ začíná hovor předseda Diaklubu Nová Paka Miloslav Pačesný. “Oni nejen přispějí, ale přijedou se na naše akce také podívat, aby se přesvědčili, jakým způsobem peníze využíváme. Takovýchto přístupů si velmi ceníme.“
Královéhradecký kraj přispívá každoročně nejen na akce během roku, které se konají téměř každý měsíc: klání dětí na autodráze v DDM Stonožka, pochod za Rumcajsem, závody ve střelbě na střelnici Sopka, opékání vuřtů v Rumchalpě s ukázkou práce potápěčů, závody v šipkách v Hostinci Helvetia, pochod k Packým vodopádům, světový Den diabetu v ZŠ Husitská, bowling ve sportcentru Novák.

Kraj přispívá rovněž na celostátní setkání diabetických dětí, které se již po tři léta konají v krásném prostředí Českého ráje.

“Kdyby to dělal každý tak, jak pracuje pan Táborský,“ uvádí M. Pačesný dále při pohovoru, “nemusely by peníze ve státní pokladně chybět! Řada politiků chce být hezkých a investuje do různých akcí, aniž by si ověřila, kam a nač peníze putují… Potom schází těm, kteří je opravdu potřebují.“ ⋌ (dia)