Přesto ve svém programu ředitel stadionu pan Bohumil Šmika nezapomněl ani na děti se zdravotním handicapem. Nedělní večer vyhradil, na základě projeveného zájmu, právě jim.

Po púl sedmé se začalo s úpravou ledu, který přesně od 18.45 hodin patřil dětem z místního Diaklubu. Tradice úvodního vystoupení z řad pozvaných hostů nebyla ani tentokráte porušena. Pod vedením paní Marty Rosenbergové, která se trénování věnuje již dvě desítky let, se v doprovodu trenérky dostavila dvě děvčata, která se postarala o velmi působivá sólová vystoupení, za něž si vysloužila upřímný potlesk všech přítomných dětí i jejich rodičů.

Poté již ledová plocha patřila dětem. Na kvalitně upraveném ledu se bruslilo opravdu velmi pěkně. Někdo to zkoušel na svých bruslích, jiný vzal zavděk bruslemi půjčenými od správce stadionu, tak jako například sourozenci Herberovi, které sem přivezl taťka až z Rokytnice nad Jizerou. Nechyběla tradiční hra na honěnou a hra na „babu“. K ní patří také pády, s těmi však děti počítají a rychle se po nich zvednou (věřme, že tomu tak bude u nich i v reálném životě).

Byla to pro rodiče pěkná podívaná sledovat, jak jejich ratolesti, kterých se sešly téměř dvě desítky, jak dovádí na ledě.

Pohyb je prospěšná věc. Pokud se jedná o děti s diabetem, představuje spolu s dostatkem emocí rychlejší „spalování“ cukrů v těle, takže některé děti rády využily dodatačného občerstvení nebo chvilkového odpočinku.

Nechybělo tradiční fotografování realizované dospělými a určené do kroniky sdružení, ale také bylo možno spatřit focení mobilem, aby děti měly památku i v něm a mohly ji ukázat kamarádům ve škole.

Atmosféra byla skutečně suprová, ve tvářích rodičů byla vidět radost z elánu dětí, které se na pěkné ledové ploše zimního stadionu v Nové Pace, jak již bylo řečeno, do sytosti vyřádily.

Děti nemusí smutnit. Další akce Diaklubu se bude konat 16. dubna také na Pace. To se děti vypraví na exkurzi do koňské farmy manželú Pfefrových, kteří pěstují plemeno Norský Fjord. „Děti se na akci opravu těší, s majiteli farmy máme několikaleté dobré vztahy,“ sděluje nám na závěr našeho rozhovoru předseda Diaklubu Miloslav Pačesný.

„Máme na akci přihlášeno i několik dětí z rodin, které jsou našimi členy-partnery. Jedná se o rodiny, které nemají sice bydliště v Královéhradeckém kraji, jenž je společně s VZP naším hlavním partnerem, zato se však našich akcí rádi účastní. Mnoho Diaklubů, které se věnují dětem tak usilovně jako my, zase tolik v Česku není, takže zájem o účast na našich podnicíc je vysoký.“ ⋌ (dia)