V letošním roce na pomyslném koni nepřijel. Byly to však děti s diabetem, které se do Nové Paky vypravily.

Přijely z Olomouce, Přerova, Berouna, Prahy i z okolních měst našeho Královéhradeckého kraje, a to s cílem připomenout si v rámci celosvětového Dne diabetu narození nositele Nobelovy ceny za objev inzulinu Fredericka Bantinga.

Akce začala v deset hodin dopoledne. Za místo setkání byl zvolen novopacký klášter, který se stal vyhledávaným poutním mistem již před několika staletími a který tvoří dominantu Nové Paky. Jeho prostorami provedl dvě desítky dětí v doprovodu jejich rodičů pan Vitvar, který je zaujal svým fundovaným výkladem. Děti mohly obdivat výzdobu a zblízka si ve zvonici prohlédout oba zvony. Naskytl se jim pěkný panoramatický výhled na město, který byl umožněn i díky neuvěřitelně azurové obloze bez mráčků. Došlo také na ukázku varhanní hudby, takže účastníci mohli obdivovat nejen jejich vzhled, ale i zvuk.

Hned poté příšla na řadu prohlídka Suchardova domu. Každý si v expozici nalezl něco, co jej upoutalo. Role průvodkyně se ujala paní Plecháčová, pracovnice muzea. Děti provedly zápis do knihy hostí. Těch se sešly celkem čtyři desítky.

V jednom ze stravovacích zařízení byl připraven předem objednaný oběd, takže děti neztratily drahocenný čas vzájemného setkání. Změřily glykémii, aplikovaly inzulin a po dobrém obědě se vydaly na prohlídku čtvrtě Slovany. Nádherné počasí k poobědové procházce přímo vybízelo!
V půl druhé přišel na řadu hlavní program, který se uskutečnil v budově novopackého Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické. Zde účastníky akce přivítal a připravený hudební program osobně moderoval ředitel školy pan Matějovský. Hned úvodní píseń žákyně 1. trídy Aničky Chmelařové Byla jedna hvězda malá, kterou zazpívala s klavírním doprovodem svojí maminky, přítomné navnadila na pěkný zážitek. Anička ani netušila, jak moc se trefila do nálady dětí: všechny se totiž také zúčastní v době velkých letních prázdnin diatábora v Českém ráji, který ponese název V říši mimozemšťanů (ve vesmíru nemohou hvězdy scházet…).

Poté následovaly dva bravurně zvládnuté duety studentek Lenky Noskové a Martiny Včelákové, ke kterým druhá jmenovaná studentka přidala působivou ukázku hry na housle (Thajská meditace, doprovod na klavír: Monika Chmelařová). Program vyvrcholil vystoupením Evy Matějovské, která si vysloužila dlouhotrvající potlesk a upřímné uznání všech čtyřiceti přítomných, a to písní Jaké to je (ze seriálu Ošklivka Katka) a písní Z bláta do louže (píseň Ewy Farné). Z řad dětí jistě zvláště pozorně naslouchala zejména Verunka Žočková (z Lázní Bělohradu), která se v letošním ročníku pěvecké soutěže Novopacký slavíček umístila ve zlatém pásmu a ukázala názorně ostatním dětem, že i s diabetem a celiakií se dá “v pohodě“ uspět ve zpěvu.

Od druhé hodiny odpolední až do páté přišla na řadu další část programu, která spočívala v zábavném soutěžním odpoledni, které si připravili pro sebe sami účastníci akce. Celkem 11 rodinných týmů zaujalo své pozice a předem připravenou soutěží prověřilo svou zručnost. Skládání leporela na čas, skládání Rubikovy kostky na čas, trefování se do petlahví, šipky, hod tenisovým míčkem do otvoru v papírové krabici, hod na koš, to jsou jen namátkou vybrané disciplíny, které všichni účastníci absovovali. A to by nebyly děti, kdyby nezakončily své zápolení tradiční honičkou a vybíjenou.
Závěrečným podnikem bylo klání v bowlingu, které se uskutečnilo v nedalekém sportcentru zimního stadionu. Řada dětí zúročila své zkušenosti z předcházejících návštěv a dosáhla zde velmi pěkných sportovních výsledků.

Čas plynul jako voda a úderem osmé hodiny večerní akce skončila. Účastníky čekala cesta domů. Všichni měli radost z toho, že se setkání zúčastnil i jejich oblíbený doktor z dětského tábora (MUDr. Jan Vosáhlo, FN Vinohrady Praha), jehož přítomnost potěšila i rodiče, kteří jej zahrnuli i svými dotazy o diabetu. Zmínili jsme se o tom, že děti čekala pak už jen cesta domů. Není pochyb o tom, že si ve svých myslích přehrávaly okamžiky prožité během dne. Věříme, že se jim jméno sídelního města jejich diaklubu, Nové Paky, zapsalo i díky pečlivě sestavenému programu v dobrém smyslu slova do srdce!⋌ (dia)