Po smrti svého manžela Vráti vzala na svá bedra předsednictví novopacké pobočky Konfederace politických vězňů, která svojí činností patří mezi nejvýznamnější tyto organizace v Česku. Její zásluhy ve svých projevech na každoroční lednové výroční schůzi packé pobočky oceňují hosté včetně toho nejvzácnějšího – předsedkyně KPV České republiky Nadi Kavalírové. Ta se nejednou svěřila, že packá pobočka je velká rodina, kam si velice ráda každoročně v lednu jezdí nabíjet „své baterky“, a za to patří dík právě Blance Čílové.

Po oslavách jubilea ve své rodině a se skauty a novopackou pobočkou Konfederace politických vězňů ve skautské klubovně, návštěvě místopředsedy Senátu Jiřího Lišky pozvala tentokráte třicítku svých přátel do krásného prostředí Ježkova statku. S kyticemi a přáními přišli Blance Čílové blahopřát mimo jiné i náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Petr Kuřík, novopacký místostarosta Josef Hendrych, starosta Hořic Ivan Doležal a starostka Staré Paky Věra Hlostová.

Nejvzácnějším hostem zde byla bezesporu předsedkyně Konfederace politických vězňů Naďa Kavalírová, která svojí vitalitou a zajímavými vstupy do hovoru obohatila celou slavnost. Oběd a odpoledne proběhly při vypravování a vzpomínání Blanky Čílové, Nadi Kavalírové, ale i dalších účastníků. Přítomní si pozorně poslechli i vlastní báseň Blanky Čílové opěvující lásku k vlasti a různé zaslané zdravice včetně gratulace hejtmana Královéhradeckého kraje Pavla Bradíka. Míla Pour