K 231 značil paragraf, pod kterým se dostávali do vězení členové této organizace, vzniklé začátkem roku 1968. Zakopané dokumenty našel až začátkem září loňského roku Jan Materna, syn bývalého mukla Jiřího Materny, který ke svému nálezu sdělil: „Zakopanou truhlu jsem hledal dosti dlouho, dokonce jsem si již myslel, že ji pravděpodobně někdo náhodou našel nebo že někdo viděl, jak byla uschovávána, a potom ji vykopal a odcizil.“

„Když ji syn přinesl, bylo to pohlazení po duši,“ sdělil redaktoru České televize dojatý senior Jiří Materna.

Nadšení neskrývala ani předsedkyně packé pobočky Klubu politických vězňů Blanka Čílová (na snímku). Její manžel Vráťa sám truhlu v roce 1968 ukrýval. Marně po ní od roku 1990 sám pátral, ale vzhledem k tomu, že za více než třicet let se značně změnil terén i porost, tak ji nenašel a nálezu v loňském září se již nedožil. Dokumenty byly zachovány v nepoškozeném stavu, díky majiteli firmy na výrobu rakví Václavu Pavlovcovi, který truhlu před vkládáním do země dokonale utěsnil. Blance Čílové se tak po více jak třiceti letech dostaly do rukou dokumenty, které sama vypisovala a zpracovávala.

„Seznamy členů K 231 jsem psala převážně v dubnu 1968, poznávám svoje písmo. Důležité jsou přihlášky do K 231 bývalých muklů a jejich zpovědi - kým byli souzeni, vyšetřováni, týráni, jak dlouho, a ve které věznici byli uvězněni. Tento nález byl ten nejhezčí dárek k mému životnímu jubileu, které jsem slavila rovněž v září,“ řekla závěrem dojatá Blanka Čílová.

Události po srpnové okupaci nabraly jiný směr, než jak původně členové K 231 předpokládali, a proto raději dokumenty, které zaznamenávaly jejich aktivitu, ukryli, aby nedošlo k další persekuci. Tento význačný nález si chce packá pobočka KPV ponechat. Nebrání se ani přenechání kopií jičínskému okresnímu archivu a Ústavu pro studium totality.

Části dokumentů byly k vidění v pražském Karolinu v rámci III. ročníku festivalu proti totalitě Mene Tekel, který proběhl v závěru letošního února. Míla Pour