Konají se v rozsáhlém areálu u železničního nádraží s víceúčelovou budovou. Tentokráte se zde sešli pačtí chovatelé, aby zhodnotili svoji loňskou úspěšnou činnost a stanovili úkoly pro letošní rok.

„V současné době má novopacká Základní organizace Českého svazu chovatelů třicet členů, z toho dvě ženy a tři mládežníky,“ slyšeli účastníci výroční schůze od jednatele Jiřího Antoše.


Hodnocení


Na loňské výstavě konané 13. – 14. května se představilo celkem 65 chovatelů, kteří si odnesli 23 čestných cen za oceněné králíky, 7 cen za drůbež a 4 ceny za holuby.

Jak dále vyplynulo ze zprávy Jiřího Antoše, při brigádách se členové organizace zaměřili převážně na dohotovení skladu dřeva a uhlí, omítnutí zdí, vyzdění kotců, vybetonování podlahy, zhotovení nové elektroinstalace a další práce sloužící k celkové obnově areálu. Novopacký úřad přispěl na stavební materiál 6000 korun. Mezi aktivity packých chovatelů se řadí i posuzování králíků na výstavy nebo účast na výstavách dalších chovatelských organizací.


Plány


V letošním roce chtějí pačtí chovatelé zrekonstruovat místnost v 1. patře, která o výstavě slouží pro expozici včelařů, a vymalovat značnou část budovy. V diskusi pozdravil přítomné místostarosta města Josef Hendrych, který jim poděkoval za záslužnou činnost a přislíbil případnou pomoc. Vystoupili zde i chovatelé některých sousedních organizací. 

Kolegové z Roztok pozvali Pačáky na letošní Krkonošskou výstavu, kterou uspořádají druhou neděli v červnu. O spolupráci, ale hlavně o včelstvech a jejich problematice mluvil i předseda packých včelařů Miroslav Kužel, z jehož diskuzního příspěvku se přítomní dozvěděli, že pačtí včelaři mají celkem 268 včelstev.

Josef Nádvorník poděkoval členům za značný počet odpracovaných hodin, ale rovněž si povzdechl, že někteří se svými pracovními aktivitami zaostávají za ostatními. „Své úsilí by měli zlepšit, nebo zvážit, zda má význam, aby setrvávali dále v naší organizaci,“ zakončil svoji zprávu. Mluvilo se i o letošní Májové výstavě, která se uskuteční 11. – 12. května. ⋌Míla Pour