Připraven je projekt jeho dopravního zklidnění, který přinese řadu významných změn. Stěžejní bude zřejmě zjednosměrnění Komenského ulice od průtahu sil. I/16 (ul. Legií) až po křižovatku s ul. Budečskou.

V Komenského ulici vzniknou nová podélná parkovací místa pro automobily, nastolen tu bude parkovací režim jako na Masarykově náměstí. To znamená hodinové stání zdarma. Pouze v úseku před poštou bude stání omezeno na 30 minut.

Starosta Josef Cogan poznamenal, že vloni zavedený parkovací režim v centru se osvědčil, proto bude aplikován i do dalších částí města. Řidiči by nyní měli počítat s pravidelnými kontrolami ze strany městských strážníků.

Celková koncepce zklidnění navazuje na dokončení kruhové křižovatky v Krkonošské a Kotíkově ulici.
Radnice má tendenci centrum zklidnit, ale také z něho vytlačit tranzitní nákladní dopravu, která by se neměla na místních komunikacích vyskytovat.

Proto budou realizována dopravní opatření již ve Šlejharově ulici. Náklaďáky pojedou Kotíkovou nebo Šlejharovou směrem k Brdu, od kapličky pak nebudou vpuštěny do centra a musí odbočit směrem na Zlámaniny.

Vraťme se zpět do centra, odkud bude výjezd ulicemi Budečskou, Ouzkou , ulicí Na Tržišti a pak směrem k železniční zastávce Tyršovou ulicí. Se změnami se současně jedná o podobě tržnice u Budečské ulici. Stavět se tu rozhodně nebude, spíše se počítá s vybudováním rozvodí, parkovištěm a odpočinkovou zónou.

Na Masarykově náměstí bude zmenšena stávající plocha určená pro parkování osobních vozidel zhruba o 17 stání a uvolněný prostor mezi sochou Jana Husa a kostelem sv. Mikuláše bude příležitostně využíván k různým veřejným a společenským účelům (mobilní zeleň, lavičky, veřejné akce, příležitostné občerstvení atp.). Investiční odbor města již vybral na základě výběrového řízení dodavatele dopravního značení. Stát bude zhruba 400 tisíc korun, dalších stopadesát tisíc korun si vyžádá úprava chodníků a komunikací.