Více jak třicet milionů korun stála kompletní rekonstrukce objektu bývalé hospodářské budovy v Centru Klášter (dříve areál bývalé nemocnice), kde během necelých dvou let vybudovalo občanské sdružení Život bez bariér nové Centrum bez bariér, které bude sloužit především hendikepovaným a seniorům z Novopacka a okolí.

 Včera se uskutečnilo jeho slavnostní zprovoznění, dnes se do moderního zařízení může podívat veřejnost.

Situování objektu

Třípodlažní objekt je přebudován na půjčovnu kompenzačních pomůcek včetně prostoru pro jejich údržbu, prezentaci a prodejnu výrobků chráněné dílny Vyšehrad.

 Své zázemí s nádherným výhledem na město zde má sociální rehabilitace, cvičebna s vybavením, kancelář pro psychologa, terapeuta, osobního asistenta. Nechybí samozřejmě prostory pro klienty chráněné dílny, jako je tkalcovská a keramická.

 Ve třetím patře je vybudováno chráněné bydlení, které je určeno také klientům, kteří se například zúčastní relaxačních pobytů.

 “Součástí je i variabilní sál, který bude využit pro vzdělávání, volnočasové aktivity, přednáškovou činnost, školení, výstavy, a budeme jej i pronajímat,“ informuje nás Jitka Fučíková, zástupkyně sdružení.

 Když jsme před několika lety seděli v jejich rodiném domku u kávy a mluvili o budoucnosti, ani jeden z nás netušil, co všechno zvládnou.
 Josef Fučík je po úraze trvale upoután na invalidním vozíku. Jeho snem bylo vybudovat v patře jejich domku chráněné dílny a kanceláře. Přestavbu se podařilo zrealizovat a nakonec se chráněná dílna otevřela v roce 2005 v opravené budově bývalé školky na Vyšehradě.

 Do života je dále uveden za spolupráce města i projekt bezbariérovosti. Vozíčkáři se dnes dostanou v Nové Pace bez problémů na úřady, jsou pro ně upraveny nájezdy ad.

 V roce 2006 sdružení zakoupilo od Královéhradeckého kraje na splátky areál bývalé nemocnice a zrodil se plán revitalizace celého komplexu, který má být přeměněn na centrum komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Nejdřív bylo zrenovováno původní oddělení psychiatrie na denní stacionář.

 Nyní přišla na řadu hospodářská budova. Celkové náklady na její přeměnu jsou vyčísleny na 30,597 mil. Kč. Dotace ze strukturálních fondů činí 28,302 mil. Kč, dalších 1,449 mil. Kč přislíbilo Město Nová Paka a téměř 846 tis. Kč bude hrazeno z vlastních zdrojů.

Úspěšné kroky

Pačáci revitalizaci nemocnice nedávali velkou šanci, Jitky Fučíkové se ptáme: co především přispělo k tomu, že dílo tak velkého rozsahu bylo zdárně dokončeno?

„No, moc jsme tomu taky nevěřili, že všechno zvládneme. Bylo to tím, že jsme byli malinkatým sdružením, nikdo o nás moc nevěděl. Náš tým se ale zprofesionalizoval, jsme schopni sdružení rozvíjet, máme stálé partnery, své sponzory. Za sedm let existence jsme něco dokázali a věříme, že kraj i město se nás dívají jinýma očima.“

Sdružení má v současné době 29 stálých členů, 45 zaměstnanců, z toho 85 procent lidí s hendikepem, dále ještě školitele a dobrovolníky.

„Nejnáročnější na celém projektu byla administrativa. Objekt je už zkolaudován, ale chybí nám ještě některé práce, myslím tím příjezdové komunikace, které nebyly předmětem zakázky,“ doplňuje Jitka Fučíková.

Před sdružením stojí v této chvíli další úkol, a tím je revitalizace bývalého barokního kláštera paulánů na kulturně společenské centrum.

„V současné době zpracováváme projektovou dokumentaci, pak budeme čekat na výzvy ze strukturálních fondů a hledat finanční prostředky na realizaci,“ přibližuje nám další plány Jitka Fučíková.

V objektu má vzniknout obřadní síň, administrativní zázemí, ubytování, relaxační i rukodělné dílny, prodejna kompenzačních pomůcek a restaurace s vinotékou. Náklady se odhadují na 170 milionů korun.

Vlastní příprava projektu byla náročná. Velký dík patří Martinu Doubkovi za zpracování projektové dokumentace.

Vše zrealizovala firma Obis. Milan Vencl nám sděluje: „Stavba probíhala na základě dokumentace a harmonogramu. Vše bylo trošku zdlouhavé, protože akce je financována z dotací a k tomu bylo nutné etapové schvalování, což nám komplikovalo život, ale nakonec jsme vše zvládli.“
Součástí nového zařízení bude sociální rehabilitace. Co je její náplní?

O tom jsme si povídali se Zlatuší Stuchlíkovou: „Je určena klientům od 11 let a všem, kteří mají nějaký hendikep, zdravotní problémy a potřebují se začlenit do společnosti, postarat se o sebe, zařídit si věci na úřadě. Mohou k nám přijít i senioři. Pro všechny klienty je tato služba zdarma.“

Centrum pro ty, co potřebují pomoc

Pomyslný klíč od zařízení převzala Ilona Hylmarová, která bude mít jeho chod na starosti. „Já si vás od opravdu začátku nesmírně vážím, sledujeme všechno to dobré, co konáte pro obyčejné lidi. Bude – li něco v našich možnostech, velmi rády pomůžeme. Ať vám Bůh žehná,“ popřála sdružení a také novému zařízení do vínku sestra Marie z nadace Dobré dílo sv. Karla Boromejského.

My vám můžeme dnešní návštěvu jen a jen doporučit. Zařízení je umístěno v krásné lokalitě s výhledem na město a park, zařízeno je s citem, vkusně a především tak, aby se zde všichni klienti a návštěvníci cítili jako doma.

A úplnou tečkou za čtvrtečním slavnostním aktem bylo divadelní představení hendikepovaných, kteří si zahráli v pohádce o Karkulce.
Herci podávali kouzelné výkony, za což je diváci odměnili mohutným potleskem. Radost na obou stranách!
Více snímků najdete na našem webu: www.jicinsky.denik.cz/centrum