Budova je v majetku města, které chce nemovitost privatizovat, to znamená byty prodat.

 Radnice prodej nelimituje tím, že jednotky musí odkoupit přímo nájemníci, mohou to být jejich příbuzní či osoby jimi pověřené.

 Nájemníci ale nesouhlasí s nabízenou cenou. Ta však kopíruje prodej bytů na novopackém sídlišti Studénka, kde kupci uhradili 59 procent z tržní hodnoty bytu. Starosta Josef Cogan postup radnice obhajuje: „Platí zde stejná pravidla jako při prodeji bytů na sídlišti. Naopak, považujeme za spravedlivé, aby podmínky byly pro všechny stejné. Dům je navíc v atraktivní lokalitě v bezprostřední blízkosti náměstí.“

 Za nájemníky podal petici Otakar Schwarz. Žádá v ní městskou radu o přehodnocení nabídkové ceny. Uvádí, že nájemníci se cítí diskriminováni, protože jim nebylo umožněno zakoupit byt v první ani druhé etapě privatizace a současná nabídka je v jiných cenových relacích.

Otakar Schwarz dále argumentuje tím, že byty v první a druhé vlně privatizace byly v daleko lepším stavu, a přitom byly nabízeny za nižší ceny. Dům je starý 87 let a vyžaduje nákladnou údržbu a modernizaci.

„Víte, žijeme tu samí důchodci, kteří nemají jiný příjem. Museli bychom zadlužit své rodiny, a ty mnohdy nemají ani o byty zájem,“ vysvětluje svízelnou situaci. Sám bydlí v jednotce o rozměrech přes 80 metrů čtverečních, za kterou by měl zaplatit 740 tisíc korun.

Realitní kancelář z Jičína nám k celé záležitosti sdělila: „Zajišťujeme pouze kontakt mezi prodávajícím a kupujícím. Cenu bytu stanovil soudní znalec.“