Radnice chtěla odpověď na otázku, zda si místní přejí mít na sídlišti plavecký bazén, zda jim vyhovují některé dopravní změny, pěší zóna v ulici Jiřího z Poděbrad. Nebo jestli chtějí na Masarykově náměstí zklidněnou zónu pro pěší či stále prosazují stavbu obchvatu.

Téměř padesátiprocentní účast

Devítitisícová Nová Paka má 7616 platných voličů. Na anketní otázku k stavbě obchvatu se jich vyjádřilo v dotazníku nejvíce – 3693, což je 49,25 procent respondentů. Ostatní výsledky jsou uvedeny v tabulce.

 Místostarosta Rudolf Cogan nám při hodnocení ankety řekl: „Myslím, že je to jednoznačné, zelenou dostaly všechny otázky včetně stavby obchvatu. Jsem spokojen, že se zúčastnila velká masa lidí, a výsledek respektuji. Občané si sami rozhodli.“ Rudolfa Cogana dále překvapila masivní podpora pro pěší zónu v ulici Jiřího z Poděbrad. Tady si myslel, že řidiči si prosadí návrat dopravy. Pro změny v Komenského ulici ale hlasovalo pouze 65 procent dotázaných. Zde očekával více souhlasných bodů.

Pohled starosty

Starosta Josef Cogan pokládá výsledky za standardní. Anketu vnímá jako závaznou, jako neformální referendum, a jako zastupitel se jí bude řídit. „Pokud 60 procent řeklo bazénu ano, je to jednoznačný signál pro město, že má pracovat dál a připravovat zahájení stavby. Pokud by bazén prohrál, akce by byla odročena zhruba o osm let. Nyní budeme vyhlašovat výběrové řízení na dodavatele stavby a následně po zjištění konkrétní ceny přistoupíme k realizaci akce.“

Jednotný styl

Starosta vidí důležitost ankety i v dalších třech otázkách, týkajících se Masarykova náměstí, ulice Jiřího z Poděbrad a Dukelského náměstí. Překvapil ho výsledek, který jednoznačně nastiňuje radnici, jakým způsobem pokračovat v renovaci centra. Město revitalizaci zahájilo rekonstrukcí Dukelského náměstí a 89 procent občanů dalo v anketě jasně najevo, že tímto stylem má radnice pokračovat dál.

„Někdy se nám při jednáních jevilo, že výrazná většina lidí je proti změnám v centru, nyní už se můžeme opřít o to, že veřejnost chce v minimálně jedné třetině až polovině náměstí klidovou zónu. Pro zadání architektonické studie to jsou důležité informace,“ připomíná J. Cogan.

ANKETNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI:
-Souhlasíte s výstavbou plaveckého bazénu?
ano – 2209 hlasů (60%), ne 1467 hlasů (40%)-
Je podle Vašeho názoru chybějící obchvat Nové Paky nejzávažnějším problémem města?
ano – 2440 hlasů (66%), ne 1253 hlasů ( 34%)
- Souhlasíte s vymezením významné části Masarykova náměstí na dopravně zklidněnou zónu pro pěší?
ano – 2348 hlasů (65%), ne 1240 hlasů (35%)
- Souhlasíte se zřízením pěší zóny v ulici Jiřího z Poděbrad (spojka z Masarykova nám. k současné radnici)?
ano – 3258 hlasů ( 89%), ne 390 hlasů (11%)
- Má ve stylu Dukelského náměstí pokračovat rekonstrukce centra města?
ano – 2764 hlasů (78%), ne 801 hlasů (22%)
- Považujete nový stav Komenského ulice za lepší než původní?
ano – 2357 hlasů ( 65%), ne 1261 ( 35%)