Ta se totiž hodlá prostřednictvím ankety dopátrat, jaké názory má veřejnost na některé změny ve městě a plánované investiční akce. Formuláře pro anketu budou distribuovány do jednotlivých domácností, k získání budou i přímo ve volebních místnostech. A co radnici zajímá?

Otázky

Zda občané souhlasí s výstavbou krytého plaveckého bazénu v Nové Pace, který má vzniknout u Základní školy v Husitské ulici. Jeho krytá část by vyšla město na 85 až 90 milionů korun, roční provozní náklady na 2,5 mil. korun.

 Další otázka se zabývá chybějícím obchvatem města a obyvatelé by zde měli vyjádřit, zda je to pro ně nejzávažnější problém.

 Vloni byla zjednosměrněna Komenského ulice směrem do centra, tady chce vedení vědět, zda občané považují nový stav v této ulici za lepší než původní. I další otázky směřují k dopravě.

 Radnice by ráda zjistila, zda zdejší upřednostňují na Masarykově náměstí zklidněnou zónu pro pěší a stejnou zónu by preferovali i v rekonstruované ulici Jiřího z Poděbrad; zda se domácím líbí nebo nelíbí zvolený styl úprav na Dukelském náměstí, podle kterého by se mělo pokračovat v rekonstrukci města.

 Poslední dotaz je otevřený a respondenti v něm mohou vyjádřit, co jim v Nové Pace chybí. Anketa je anonymní.

Postoj

Starosta města Josef Cogan se domnívá, že jde o vhodnou formu, ve které mohou občané vyjadřovat své názory a preference.

 „Osobně patřím k zastupitelům, kteří považují výsledky ankety za zásadní.“

Zastupitel Petr Ježek říká. „Anketu? Proč ne. Směrodatná by měla být pro radnici v tom případě, že k volbám přijde v Nové Pace nad padesát procent voličů. Pokud jich bude méně, není její hodnota vypovídající.“

Místní pan Karel má jasno: „Podívejte, když se udělá schůze, stejně tam nikdo nepřijde, tak ať se lidi vyjádří alespoň prostřednictvím dotazníku. Sám jsem zvědav, kolik občanů odpoví.“

„Pokud se voleb nezúčastníte, můžete dotazník odevzdat také na městském úřadě v podatelně,“ radí tajemník městského úřadu Zdeněk Sucharda. Letos přináší anketa ještě jednu novinku. U všech otázek je zároveň vysvětlující komentář.

Otázky

Myslíte si, že dotazovat se občanů na dění ve městě v anonymní anketě je správné a vypovídající? Nebo se domníváte, že výsledky dotazníkového šetření nemohou být bernou mincí pro rozhodování radnice? Chcete bazén, klidovou zónu na Masarykově náměstí, vadí vám, že město nemá ještě obchvat? To všechno můžete vyjádřit v dotazníku.

Na našem webu ale můžete v anketě vpravo nahoře hlasovat o tom, zda jste pro květnovou anketu nebo nikoliv.