Potkávám kolem sebe lidi a ptají se: Co jsou vlastně ty sociální služby a jak jsou pro nás užitečné?

„Podle statistiky má v průměru 10% obyvatel nějaký handicap, nepočítám seniory. Proto jsem přesvědčena, že většina lidí potřebuje nebo bude potřebovat sociální služby. Proč to říkám? Každý z nás se může ocitnout v nelehké životní situaci. Pro tyto případy existují poskytovatelé sociálních služeb,“ uvedla Jitka Fučíková z občanského sdružení Život bez bariér (ŽBB), které je jedním z nich.

Příklady ze života

Nešťastná matka, jejíž syn si zlomil nohu, potřebovala pro něho na dobu rehabilitace invalidní vozíček. Pracovnice ŽBB zkontaktovala syna, informovala o možnostech rehabilitace a zapůjčila na dobu léčby vhodný invalidní vozík.

Takových příkladů z činnosti bychom mohli uvést více. Sdružení dovede nabídnout sociální službu osobní asistence a po dobu nezbytně nutnou se postarat o hygienu, stravování a úklid.

Není problém sociální rehabilitace, kde se klient naučí spoustu činností, a následně ho lze zaměstnat v chráněné dílně v Centru postižených Vyšehrad.

Mladá maminka s miminkem hledala možnost vzdělávání. I v tom ji pracovníci sdružení pomohli. Žena si vybrala jeden z mnoha kursů. „Pořádáme jazykové, učíme práci na PC a máme i kursy ručních prací. Maminka také využila hlídání miminka v naší miniškolce po dobu kursu,“ uvedla Jitka Fučíková.

Život bez bariér dokáže pomoci při zařízování invalidního důchodu, průkazu mimořádných výhod, ale dovede za pomoci psycholožky poradit při řešení různých těžkých životních situací.

Péče o seniory

Důležitým segmentem práce sdružení je péče o seniory. Ozývají se stesky, že děti často bydlí daleko, není nic moc na práci a senioři by se rádi někam podívali, setkali se, popovídali. „Informovali jsme je o všech našich kulturních a dalších akcích, nabídli i akce ostatních organizací,“ prozradila Jitka Fučíková.

Stovky klientů

Za pět let využilo sociální služby v oblasti odborného sociálního poradenství, sociální rehabilitace, osobní asistence několik stovek klientů. Udržet fungování a kvalitu poskytovaných sociálních služeb je v dnešních dobách nejistoty a nepravidelnosti ve financování velmi těžké. Přesto se Občanské sdružení ŽBB snaží často o nemožné.

Jak prozradila paní Jitka chystají otevření denního stacionáře a budou pokračovat v rekonstrukci areálu Centra Klášter pro potřebné. Více www.zbb.cz. (Redakce s přispěním materiálu o.s. ŽBB)