Účelem spolku jest vystoupiti soustředně proti požáru a zde spojenými silami rozkácený živel hasiti, životy a majetek spolu bližních hájiti, jakož nezištným sebeobětováním každému ku pomoci přispěti (krátký text ze stanov z roku 1889).

V letošním roce slaví SDH Ostružno 120 let od svého založení. K této příležitosti se v obci konala hasičská okrsková soutěž na louce v Pazderně. Sjelo se celkem 19 družstev. Z dětí to byly Bukvice 1. a 2., Staré Místo 1. a 2., Březina a Ostružno. Z žen pak: Bukvice, Veliš a Staré Místo. Družstva mužů: Bukvice, Veliš, Staré Místo, Šlikova Ves, Čejkovice, Hlásná Lhota 1. a 2., Ostružno a Březina.

Místní hasiči společně s Klubem seniorů připravili vynikající zázemí pro hasičský sport. Počasí přálo a účast předčila všechna očekávání, všichni se dobře bavili. Děkujeme všem, kteří přijeli do Ostružna podpořit a oslavit naše hasiče. Zdena Richterová, starostka SDH Ostružno