Od centra Diakonie obec obdržela následující dopis: „Vážení přátelé, chceme Vám tímto upřímně poděkovat za uspořádání humanitární sbírky ve Vaší obci. Zejména chceme vyzdvihnout obětavou pomoc Vašich občanů, kteří významnou měrou podpořili naši činnost a pomohli tak zajistit dostatek humanitárního materiálu pro lidi v tíživých životních situacích a pro chod terapeutických dílen, kde jsou tito lidé zaměstnávaní. Dovolujeme si Vás požádat o zveřejnění našeho poděkování občanům ve Vašem místním zpravodaji.

Vaše pomoc při pořádání humanitárních sbírek znamená pro naši práci velký přínos a zároveň je pro nás ještě něčím navíc – výrazem pochopení a podpory práce pro všechny, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.

Budeme vděčni i za případnou finanční pomoc. Víme, že ne všichni mohou přispívat pravidelně nebo vysokými částkami, ale chceme, abyste věděli, že jakýkoli finanční dar na dopravu darovaného materiálu nám velmi pomůže.

Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených na občany v krizových životních situacích na celorepublikové úrovni.

Kvalita naší činnosti a poskytovaných služeb byla ohodnocena také udělením certifikace ISO 9001 a ISO 14001 pro oblast 'Příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvů a domácích potřeb' a 'Poskytování sociálních služeb'.

Bližší informace o naší činnosti najdete na internetu www.diakoniebroumov.org

Těšíme se, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat i nadále. Budeme rádi, rozhodnete-li se podobnou sbírku příležitostně zopakovat a těšíme se na Vaši zprávu.“ S pozdravem PhDr. Vítězslav Králík, ředitel.“

Co dodat? Že pomoc je stále zapotřebí a nezáleží na velikosti obce, aby zorganizování pravidelného či jednorázového sběru humanitární pomoci bylo možné. I proto uvítáme jakékoliv informace o podobných akcích, které rádi veřejnosti zprostředkujeme.