V měsíci březnu jsme obdrželi různobarevné reflexní pásky. Tento pásek se nárazem o ruku omotá kolem zápěstí. Třídní učitelé vysvětlili dětem v 1. - 6. třídě, že jeho nákupem přispějí na dobrou věc. Po čtrnácti dnech byly pásky pryč. Některé děti je kupovaly svým sourozencům a kamarádům. Vybranou částku celkem 3500 korun jsme poslali na účet občanského sdružení.

Každý z nás se může v životě ocitnout v těžké situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí.
Naším činem jsme pomohli financovat některý z mnoha projektů, které sdružení prezentuje na svých webových stránkách www.zivotdetem.cz. Mgr. Jana Slámová za ZŠ Ostroměř