První až třetí třída se rozdělily do tří promíchaných skupin a připravily si faunu a floru Afriky, povídání o Sahaře, deštném pralese a také o kmenech a domorodých obyvatelích. Čtvrtá a pátá třída (protože jsou již starší a znají více věcí) se pustily do poznávání afrických států, měst, pohoří a řek, také zjistily plno zajímavého o průmyslu a těžbě v Africe. To vše jsme museli stihnout během prvních dvou hodin, protože třetí hodinu nás čekalo setkání se zástupci společnosti SAGA AFRIKA, kteří nám přijeli popovídat o Africe, zodpovědět nám naše (často dosti záludné) otázky a hlavně si s námi zabubnovat. To byl zlatý hřeb našeho setkání – tělocvična se otřásala pod náporem našich hlasivek a zvukem mnoha bubnů.

Poslední část našeho projektového dne na prvním stupni jsme strávili společnou prezentací prací, které jsme v prvních dvou hodinách vytvořili. Všem patří velké uznání a obdiv za to, co se dá během tak krátké doby zjistit o druhém největším kontinentu světa.

Ani druhý stupeň nezůstal pozadu a připojil se svými aktivitami k oslavě tohoto významného dne, který se slaví již od roku 1970. Žáci si formou prezentace v PowerPointu připomněli nejen základní fakta o Africe, ale také závažné problémy, se kterými se tento kontinent již řadu let potýká. A aby také mohli zapojit svou fantazii, byla pro ně připravena tvůrčí dílna, ve které si mohli vybrat, zda si chtějí vytvořit africkou masku či africký šperk. Následně zhlédli dokument o Jihoafrické republice, který nám poskytla již jmenovaná společnost SAGA AFRIKA.

Další program byl shodný s prvním stupněm (absolvovali jsme ho ovšem samostatně), tedy beseda s domorodými Afričany. I nás asi nejvíce zaujala možnost zabubnovat si na pravé africké jambe. Po skončení tohoto setkání proběhla výstavka prací žáků, při které každý jednotlivec hlasoval pro nejkrásnější šperk a masku. Na závěr vytvořili žáci tříčlenné skupiny a vrhli se na řešení různorodých úkolů. Čekaly je přesmyčky, doplňovačky, rébusy, slepé mapy a jiné „záludnosti“. Další den proběhlo vyhlášení nejlepších skupin této soutěže, ale i jednotlivců – tvůrců masek a šperků.

Při této příležitosti jsme také mohli vyhlásit počet brýlí, které jsme sbírali pro děti a lidi ze Středoafrické republiky – bylo jich 130 kusů. Všem touto cestou patří velký dík za ohromné zapojení do této akce. Díky novinovým článkům k nám doputovaly brýle z celého Jičínska.

Tento den byl velice pestrý, zajímavý a dobrodružný jak pro děti, tak i pro učitele. Doufáme, že na něj budou v dobrém vzpomínat. za 1. stupeň Jan Horák, za 2. stupeň Iva Mádlová