Učitelé a žáci se totiž zapojili do projektu Brýle pro Afriku, který v posledních měsících oběhl celou republiku. Brýle se sbíraly v zoologických zahradách, centrech pro děti, zájmových útvarech, na vysokých školách a především pak i na základních školách.

Jedná se o akci, kterou organizuje SIRIRI o. p. s., jež usiluje o podporu trvale udržitelného rozvoje v chudých zemích. Touto cestou se snaží pomáhat Středoafrické republice, kde brýle stojí průměrný roční plat a jsou tak pro většinu lidí nedostupné. Za pomoci tohoto projektu se mohou dostat především ke studentům a žákům, kterým by jinak oční vada bránila ve studiu.

„Na naší škole jsme se rozhodli zapojit do tohoto projektu, který vyvrcholí celoškolním multikulturním dnem, na němž oznámíme, kolik brýlí se nám povedlo nashromáždit. Tento multikulturní den bude věnovaný Africe a seznámení s tímto kontinentem. Velkým zážitkem zajisté bude setkání se zástupci společnosti SAGA AFRIKA, kteří nás přijedou seznámit s Afrikou – kontinentem budoucnosti.“ za ZŠ E. Štorcha Mgr. Jan Horák