Do 29. října mohli nespokojení občané podávat ke Krajskému soudu v Hradci Králové žalobu na neplatnost komunálních voleb 2010. Této možnosti využil i Bořek Havlík z Ostroměře, kterému se nelíbilo jednání obce při volbách.

Ostroměř nemohla uspořádat ustavující zasedání zastupitelstva dříve, než se krajský soud k žalobě vyjádří. Bořek Havlík si nestěžuje poprvé. Je známý například tím, že na začátku července rozebral obecní chodník, který podle jeho názoru leží na pozemku jeho matky. Před časem mu byl dokonce odebrán občanský průkaz.

Jako důvod žaloby uvedl, že mu nebyl vydán občanský průkaz k volbám, a tudíž nemohl jít volit. Nesměl být prý ani ve volební místnosti.

Soud měl dvacet dní na to, aby se k záležitosti vyjádřil. V tomto případě bylo stanovisko doručeno 9. listopadu. Krajští soudci návrh zamítli.

,,Obsah celého podání byl zmatečný, místy až nesrozumitelný, a velmi nepřehledný. Ohledně voleb do zastupitelstva obce Ostroměř se pak podatel omezil pouze na zcela izolovaná a ničím neobjasněná a neodůvodněná tvrzení,“ uvedl v usnesení krajského soudu Jan Rutsch, předseda senátu.

Bořek Havlík ale nelenil a obrátil se i k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně. Ani tam však nebyl úspěšný.  

,,Jsme spokojeni, že to dobře dopadlo, ale byli bychom raději, kdyby soudy pracovaly rychleji,“ řekl místostarosta obce Miroslav Vobořil.