Především sběrem starých a nepoužitelných baterií, v menší míře také sběrem elektrozařízení.

 Díky tomuto projektu si můžeme říci, že jsme jednou z několika tisíc škol, které se rozhodly pomáhat zlepšovat svět kolem nás. A i díky vaší pomoci se podařilo vybrat 210 tun použitých baterií a více než 1 000 000 kg elekrozařízení!

Tento projekt však není jen o sbírání. Děti mají možnost se během roku několikrát zapojit a dozvědět se něco o třídění, zpětném odběru elektrošrotu či na vlastní kůži zažít nějaký zajímavý program. Nám se v uplynulém školním roce podařilo téměř vše. Na začátku roku jsme zjišťovali, jaký je rozdíl mezi sešlapanými a nesešlapanými lahvemi; pokračovali jsme aktivitou, při které jsme pomáhali sbírat staré mobilní telefony; zapojili jsme se také do výtvarné soutěže o návrh na titulní stránku jednoho časopisu; navštívili jsme včelaře a zajímali se o včely a jejich život, škodlivé vlivy člověka atd.

Vidíte, že toho nebylo málo. Proto budeme rádi, pokud se nám podaří udržet nastavenou laťku a zmíněné aktivity budeme opět plnit s elánem, který nám v minulém roce tolik pomohl.

A chcete-li se zapojit i vy, máte možnost na našich sběrných místech a nebo při Velkém sběrovém dni, který plánujeme na listopad (více na internetových stránkách www.zsostromer.cz)
Jan Horák, koordinátor EVVO