Že nevíte, kde se nachází? U obce Kovač. Proč tuto výpravu podnikáme? To nám objasnil pan učitel. Den Země, který připadá na 22. dubna, je věnovaný Zemi. A proto my prozkoumáme život v okolí rybníka.

Potichu, abychom nevyplašili živočichy, s dalekohledy přistupujeme k vodní hladině. Máme štěstí. Vidíme kachny, lysky. Který dravec letí nad rybníkem? Z pozorování nás vyruší pokyn: „Vezměte si lupy." Kůra stromu, pohyb v trávě, život pod kamenem… A jako poslední pomůcku bereme někteří z nás do rukou síťky a stávají se z nás lovci. Stále se nedaří nic chytit. Konečně! Vodoměrka. Na chvíli ji dáme do průhledné misky, abychom živočicha mohli všichni pozorovat při pohybu.

Čas rychle utíká. Přesunujeme se na nové místo a vidíme u hájovny několik domácích zvířat s mláďaty. Stojíme zpět u rybníka a zvědavě se díváme do vody. Po informaci, že bílé skvrny na hladině jsou žabí vajíčka, víme, proč do ní nevstupovat, i když tu je mělčina. Ti z nás, kteří mají holínky, to tolik láká si je namočit. Zažili jste koncert u rybníka vedle lesa? Stačí se ztišit a poslouchat. Nádhera!

Třeťáci po návratu na vlakové nádraží dostávají do rukou vytištěnou mapu. Vyznačují cestu, kterou dnes ušli, zopakují si směrovou růžici. Potom si zorientují buzoly. Když se vracíme kolem rodného domu Eduarda Štorcha, připomeneme si tohoto významného rodáka.

Sluníčko se schovává za mraky a my se vracíme do školy. Hezké chvíle v přírodě přejí účastníci výpravy ze 2. a ze 3. třídy s třídními učiteli.

Jan Horák, Jana Slámová, ZŠ Eduarda Štorcha Ostroměř