Pejsek výborně slyší na své jméno. Pomozte nám prosím při jeho hledání. Manželé Vojáčkovi, tel.: 493 592 919