Historicky starší celek Novopacko a Český ráj od 19. století propagoval hlavně turisticky zajímavá skalní města. Novopacko s mnoha zajímavými památkami a přírodními zajímavostmi stálo vždy trochu stranou zájmu oficiálních struktur až do roku 1989. Většinou byly veřejnosti nabízeny hrad Pecka a sbírka drahých kamenů v Nové Pace.

 Obrat k lepšímu nastal po příchodu Miloslava Bařiny do vedení tehdejšího Podkrkonošského muzea v Nové Pace.

 S RNDr. Karlem Tučkem, který byl novopackým rodákem, vybudoval první moderní expozici drahých kamenů v Nové Pace. Podle mínění řady odborníků z celého světa šlo o jedinečnou expozici i v rámci Evropy.

 Díky soustavné propagaci a spolupráci příznivců mineralogie z Nové Paky a celého Novopacka si sbírka „kamenů“ a Suchardův dům vytvořily stálou pozici v nabídce turistických atraktivit.

V roce 1990 se postupně otevřely nové možnosti a vznikly nové kontakty. V roce 1996 byla slavnostně otevřena moderní budova Klenotnice. Větší prostory daly možnost seznámit návštěvníky s větším množstvím sbírkového materiálu.


Celek jako oblast

Novopacko jako celek se zapsalo do povědomí veřejnosti jako oblast s velkou koncentrací nálezů výplní v melafyrech, tzv. achátů a geod. Teprve nová instalace však ukázala i bohatou sbírku zkamenělin, hlavně zbytků prvohorních rostlin. Novopacko se postupně stává známým jako oblast zkamenělého lesa.

Po roce 2006 se podařilo z peněz Evropské unie v rámci projektu Novopacko-východní brána Geoparku Český ráj zřídit 24 informačních panelů v turisticky exponovaných místech, připravit například stručné průvodce po několika zajímavých historických a geologických trasách, vydat reprint knihy M. Bařiny a K. Tučka, šanon s nabídkou všech zajímavostí Novopacka a informační turistické www stránky.

Oblast, kdysi tak rozsáhlou, dnes reprezentuje pět měst a obcí: Nová Paka, Stará Paka, Pecka, Úbislavice a Vidochov.

V dalším období navázal na předešlé aktivity projekt Novopacko - kraj zkamenělých stromů. DSO Novopacko propaguje zajímavosti oblasti na veletrhu Regiontour v Brně, vznikají nové mapy, publikace a kalendář na rok 2010. Na konci září byly představeny veřejnosti na ROPFÓRU 2009 v Pardubicích puzzle s místní tematikou a Novopacké pexeso.

Na další roky jsou připravovány i nové projekty, které řeší bezbariérový přístup do prostor Městského muzea a Klenotnice, hledá se větší podpora pro úspěšný tradiční Plenér malířů s mezinárodní účastí, jsou připraveny další turisticky zajímavé materiály, v centru zájmu je i geologická naučná stezka.
Je potřeba na závěr upozornit, že všechny aktivity na Novopacku směřují nejen k propagaci vymezené oblasti, ale mají cíl propagovat i Geopark Český ráj a turisticky významné území Český ráj jako jeden významný celek. Bohuslav Benč