Na zahájení zahrál hořický soubor Dalibor pod vedením Jana Bílka, početné přítomné slovem přivítal nevrátický starosta Vratislav Válek. Pozvání přijali rovněž starostové většiny okolních obcí.

Pásmo básní a písní předvedli žáci chomutické základní školy, připravena byla dokonce ukázka středověkých zbraní a různých soubojů v podání královédvorských Truvérů. „Hlavně ty bitky s meči a sekyrami byly zajímavé, to bylo docela vzrůšo,“ shodly se přihlížející děti.

Vzhledem k obtížnější přístupnosti k řece v katastru obce byla voda připravena na místě slavnosti v zahradě u obecního úřadu. Starosta Válek si zavesloval v nafukovacím kajaku po trávníku, vodu okusil na vlastní kůži v připravené hasičské nádrži. Po hladině pak přítomní poustěli papírové loďky. Na místě bylo k dispozici bohaté občerstvení, projížďky koňským kočárem a další zábava.