Místní jednotřídku navštěvuje v pěti ročnících 24 žáků. Kronika psaná od roku 1980 takový počet ročníků neuvádí, vždy jich bylo méně. „Příští rok i ve výhledu do budoucna by tento stav měl být konstantní,“ uvedl ředitel Miloš Novotný.

O žáky se starají tři pedagogové. Na slavnosti, kterou uspořádali pro rodiče, bylo vidět, že se všem dohromady daří. Pětiletá tradice předávání osobních slabikářů byla tentokrát rozšířena o další. „Nikdo to nevěděl, ale nechal jsem udělat šerpy pro čtveřici žáků, kteří z pátého ročníku odcházejí na jiné školy, převážně do Jičína,“ prozradil Miloš Novotný. Jan Bursa, Tomáš Havránek, Michaela Karešová a Ondřej Homola byli nečekanou událostí překvapeni a jejich rodiče dojati.

V programu doprovázejícím slavnostní akty žáci předvedli prezentaci Českého ráje za použití počítače a dataprojektoru, seznámili diváky s historií Dne matek a také mužů, zazpívali písničky, zarecitovali a zatančili. Rodiče ve zcela přeplněné třídě často aplaudovali a bylo zřejmé, že příspěvek Deníku na pořízení vlastních slabikářů je na správném místě.

Knihy vznikly na základě pracovních listů, které se během školního roku ukládají do portfolia, a to je později knihařsky zpracováno. V plátně vázané učebnice jsou označeny zlatě vyraženým jménem vlastníka, uvnitř je fotografie a nově i logo našeho Deníku. „Oni nemají jen svůj slabikář, ale i matematiku a další knihy. Takže se od začátku učí ze svých učebnic,“ upřesnil ředitel školy.

Pro většinu dětí je taková tvorba na základě kantory vytvořených pracovních listů zajímavá, i když někdy musí pomoci učitelé. „Když práci v závěru dokončují s použitím svých obrázků, tvoří titulní list, tak jsou nadšené a mají z nové knihy velkou radost,“ konstatoval Miloš Novotný.

Slabikáře před pěti roky se liší od těch letošních. „Je to tím, že se stále učíme a vše se vyvíjí. Za dva roky to bude zase jiné,“ doplnil ředitel.

„Udržet v naší malé obci školu je finančně nákladná záležitost, ale co by byla obec bez školy? To je nemyslitelné. Školu chceme a máme,“ uvedl starosta Jiří Rudolf, který se dekorování páťáků aktivně zúčastnil.