Nachází se v Českém ráji. Součástí Základní školy Nemyčeves je jedno oddělení školní družiny. Ředitelem málotřídky je Miloš Novotný.

Díky jedinečné vyučovací metodě učitelů a především zásluhou ředitele M. Novotného se zařízení probojovalo do projektu o Nejlepší českou školu. My jsme se zajeli do obce podívat, abychom se na vlastní oči přesvědčili, v čem je škola výjimečná. Vše nám vysvětlil právě ředitel Miloš Novotný.

„Od ostatních škol se lišíme učebními materiály. Máme svoje vlastní učebnice, které jsou zatím neprodejné. Tento systém se začíná používat od prvé třídy. V praxi to vypadá stejně jako na jiné škole, jen se odlišujeme v didaktickém systému. Vyučujeme trošku jinak; na výuku čtení používáme globální, analyticko – syntetickou metodu s prvky genetické. Není to jen o jiné učebnici, ale hlavně o jiné metodě. V naší knížce najdete pravdivostní a výrokovou logiku, kdy se úkoly rozvíjí a navazují na text.“

Projekt vznikl hlavně díky nadšeným rodičům, kteří se zapojili do příprav. Ostatním školám se tento vyučovací systém také zamlouvá, ale je problém s vydáním učebnic. Žádné nakladatelství publikace nechce vytisknout, protože vznikla na málotřídní škole a vydavatel se domnívá, že není vhodná pro městské zařízení. Miloš Novotný, který stál u zrodu učebnic si je vědom, že knihy se dají ještě vylepšit, vznikaly totiž tzv. na koleně.

Moderní vyučovací metoda se rozvíjí i ve vyšších třídách. „V učebnách máme dohromady více ročníků, proto každý žák na vyučovací hodinu dostane svůj učební plán, kde je popsáno, co musí za den zvládnout. Frekventant druhé až páté třídy nečeká na povel, ale učí se sám. Na plánu najde i praktické věci, které napomáhají jeho rozvoji,“ vysvětluje zakladatel nové metody.

Snaží se předávat materiály dál a spolupracuje s málotřídními školami po celé České republice, ať už formou konzultantství nebo různých projektů, které zpracovává ministerstvo školství.

Kromě češtiny vznikla i učebnice matematiky a prvouky.

A mimo to škola vyrobila svůj vlastní vázaný slabikář, který je největší v České republice. Byl vytvořen speciálně pro chlapce, jehož zraková vada vyžaduje práci se zvětšeným výukovým materiálem. Kniha má sto šedesát dva stránek a žáci si ji mohou dotvářet ilustracemi podle vlastních návrhů. Tento unikát je zapsán v knize rekordů v Pelhřimově.