Rozsáhlá plynofikace, která se netýkala jen Nemyčevsi, ale i sousední Vitiněvsi, Jičíněvsi, Milíčevsi a Slatin, zde proběhla již před několika lety. Uplynulé dva roky se pak nesly ve znamení výstavby vodovodního řadu.

 Plány na letošní rok jsou tak skromnější. Nemyčeves se chystá zvelebit cestu vedoucí k místnímu fotbalovému hřišti. Komunikaci v loňském roce pokryl asfaltový koberec a od letoška by ji měly krášlit i ovocné stromy po stranách. Potřebné finance získané ve spolupráci se zdejším fotbalovým oddílem poskytl telefonní operátor. A ačkoli byly některé části silnic loni opraveny, není tomu tak doposud v celé vesnici.

 Obec má proto zájem vylepšit stav místní komunikace i v dolní části Nemyčevsi. Změn by mohl doznat rovněž areál zdejší školy. Okna a dveře jsou v nevyhovujícím stavu, a pokud se na realizaci podaří sehnat peníze, dočká se budova nových. Na pozemku bývalého sadu, který přiléhá ke škole, chce obec vystavět letní altán. S jeho využitím se počítá mimo jiné při příležitostech, kdy se bude v okolí konat nějaká menší akce.

 Ve fázi příprav je prozatím projekt zabývající se renovací parčíku a okolí pomníku padlých v lokalitě mezi obchodem a hřbitovem. V plánech je kromě jiného zahrnuta také oprava některé z nemyčeveských soch svatých.

 Žádat o prostředky jde ale pouze na jednu skulpturu, a tak se obec musí rozhodnout mezi pomníkem sv. Václava, sochou Panny Marie na kopci Dubovka a plastikou Panny Marie s křížkem. Dilema by mohly vyřešit názory občanů. Jejich mínění obec zjišťuje prostřednictvím svých internetových stránek, na nichž jsou jednotlivé objekty také vyobrazeny.

 „Realizace našich představ je samozřejmě závislá na dostatku financí. Proto na většinu akcí žádáme o dotace, a uvidíme, co se nám podaří získat. Dosáhnout na příspěvek je stále náročnější,“ nastiňuje situaci starosta Jan Neuman a závěrem dodává:

 „Především ale chceme pokračovat v údržbě místních prostranství a zeleně a dále zlepšovat prostředí obce tak, aby se u nás občané cítili dobře.“ Šárka Jebavá