Jako celou jeho generaci poznamenal i Josefa Škvoreckého protektorát. Maturoval v létě 1943, pak byl do konce války totálně nasazen ve válečném průmyslu. Květnové dny roku 1945 prožíval intenzivně v rodném Náchodě. To vše byly impulzy pro jeho literární práce. Zbabělci, Příběh inženýra lidských duší, Prima sezona a další vycházejí z těchto zážitků mládí, přetaveny literární zkušeností. Danny Smiřický, alter ego Josefa Škvoreckého, se stal symbolem jistého typu tehdejší mládeže, mládeže vyrůstající za války, s nadějemi, že po ní začnou nový, plný život. Vysokoškolská studia ho pak jistě uspokojovala i vstřebávala, realita po nich byla už horší. Nedlouhá pedagogická činnost, pak vojna, po ní vytoužená práce literární, vlastní i překladatelská, a práce redakční.

První literární úspěch, první vydaná knížka Zbabělci, zobrazující historické květnové dny roku 1945, měla veliký ohlas, zdaleka ovšem ne jen kladný. Ten převážil u čtenářů, oficiální tehdejší kritika se vyžíval opačně. Snad ještě větší pohoršení vládlo v rodném Náchodě, kde se ten i onen poznával, povětšinou ne ke své potěše. Stížnosti se jen hrnuly, dokonce až na ÚV KSČ. Lidé často nechápou, že literární dílo není kopií skutečnosti, ale jejím novým ztvárněním, že autor musí své postavy vyhranit ostřeji, než bývají spíše šedí lidé ve skutečnosti. Soubor tragických příběhů Židů za války, Sedmiramenný svícen, měl rovněž své náchodské kořeny.

Škvorecký překládal zejména z americké literatury, jejímiž nejlepšími autory, byl beze sporu ovlivněn. S Janem Zábranou psal detektivky, začal psát i filmové scénáře, řádka filmů byla podle nich natočena.

Do toho přišel srpen 1968 a Škvorecký už neměl chuť znovu prožívat vše to, co přinášela komunistickou stranou řízená kulturní politika s cenzurou atd. Rozhodli se se ženou Zdenou zůstat za oceánem. Působil na vysokých školách jak v USA, tak v Kanadě. Tam pak začíná slavné období jejich činnosti nakladatelské, nedocenitelné pro českou literaturu.

Ve svém Sixty-eight Publisher Corporation v Torontu vydali za dvacet let přes dvě stovky titulů, které by „doma“ neměly šanci spatřit světlo světa. Po zásluze byli za to prezidentem Havlem manželé Škvorečtí oceněni řádem Bílého lva. Návrat do Čech i do rodného Náchoda byl v roce 1990 vskutku slavnostní. (af)