Škvorecký měl Náchod spojený zejména se svým mládím, kdy studoval na náchodském gymnáziu. A právě toto jeho studentské období bylo základním kamenem studentského festivalu Prima sezóna, který se konal v Náchodě poprvé v květnu 1998.

Nedílnou součástí této přehlídky studentské tvořivosti bývá i každoroční literární procházka po stopách Josefa Škvoreckého v Náchodě. S tou začal někdejší dlouholetý náchodský knihovník Jaroslav Suchý, po němž štafetu před deseti lety převzala ředitelka Okresního archivu v Náchodě Lydia Baštecká. „Končí se vždy v legendárním hostinci Port Arthur, kde začíná část děje Zbabělců,“ říká Lydia Baštecká. „Josef Škvorecký tyto procházky pozorně sledoval a velice je vítal. Posílal nám své vzpomínky, které jsem pak účastníkům četla,“ říká Lydia Baštecká. Při své poslední návštěvě Náchoda v roce 2004 dokonce překvapil účastníky literární vycházky, když je přivítal v Port Arthuru osobně.

I přes vážný zdravotní stav se Josef Škvorecký o dění „doma“ v Česku i v Náchodě stále zajímal. To potvrzuje i krátký dopis, který před pěti týdny napsal někdejšímu středoškolskému profesorovi Aleši Fettersovi, který Škvoreckému do daleké Kanady psal o dění v Náchodě.

„Milý příteli, na Váš poslední dopis ze září 2011 jsem asi neodpověděl. Moje zdraví se totiž zhoršilo, všecko mne unavuje. Ale budete-li mít chuť a sílu, napište mi, budu rád. Váš Josef.“