„Panu ministrovi jsem podrobně popsal každodenní dopravní situaci v Náchodě. Informoval jsem ho o tom, že se stále jedná o hlavní tepnu, po které proudí neustále se zvyšující počet kamionů dále na východ a do Polska, jaké se tu tvoří dopravní zácpy a v neposlední řadě jsem musel zmínit téma kvality ovzduší přímo v centru našeho města,“ upřesnil Jan Birke.

Ministr přislíbil osobní návštěvu Náchoda v listopadu. „Ředitelství silnic a dálnic je nyní ve fázi připravenosti v takovém stadiu, že je vybrán projektant na opravu kruhového objezdu u Itálie, na nový kruhový objezd u nákupní zóny a dopravního hřiště v Bělovsi, dále na inteligentní navigační systém a váhy pro vážení přetížených kamionů. Jsme připraveni rovněž vypsat výběrové řízení na generální opravu silnice I/33 ulice Pražská a také projektanta kruhového objezdu u Čedoku, včetně vyřešení křížení cyklostezky u státní hranice s frekventovanou hlavní silnicí,“ nechal se slyšet ministr Pavel Dobeš.