Řada z nich není udržována tak, jak by si asi většina chodců a obyvatel představovala. Jak je to tedy s jejich údržbou?

Je třeba odlišit stavební a technické práce a běžnou údržbu (zametání, odstraňování plevele, úklid sněhu). Veškeré stavební a technické úpravy chodníků by měl provádět a financovat jejich vlastník (pokud poškození nezpůsobí někdo jiný – síťaři či individuální stavebník).

I toto řešení je v městečku problematické, protože všechny chodníky podél silnic III. třídy (všechny průjezdné silnice) patří Královéhradeckému kraji, ne obci. Vlastnictví těchto ploch se však již více než rok řeší a v dohledné době by měly být darovány obci.


Jiná situace panuje v otázkách běžné provozní údržby. Zimní údržbu, tedy odklízení sněhu a posyp, musí provádět vlastník domu, před kterým chodník prochází. Tato povinnost vyplývá ze zákona a nebyla změněna. V případě, že si někdo způsobí úraz, je vlastník domu za svůj neudržovaný chodník právně odpovědný.

Letní údržbu, tedy zametání a odstraňování trávy, žádný zákon neřeší. Drtivá většina obcí (u menších obcí takřka všechny) nechává zametání na vlastnících domu. Žádnou zákonnou povinnost sice nemají, ale asi většině záleží na tom, jak bude vypadat bezprostřední okolí.

Jak se shodují zastupitelé, městečko Mlázovice nemá a mít nebude prostředky (finanční i personální) na pravidelný úklid všech chodníků.

Zaměstnanci městečka nyní provádějí úklid všech chodníků před obecními budovami, školkou, domovem důchodců, na náměstí, u hřbitova, kostela a další. Občas pomůžou i s úklidem před domy nemohoucích seniorů. Ovšem ostatní chodníky již nemohou zvládnout.

Zastupitelé obce se domnívají, že tento způsob je za daných podmínek jediný možný.

„Nemůžeme a ani nechceme uklízet prostranství před domy, kde žijí lidé, pro něž není problém věnovat pár minut času úklidu. Není to tak dávno, co lidé spíše chodili pomáhat uklízet ostatní obecní prostranství a nepožadovali, aby jim ještě obec uklidila před domem. Vždyť to, jak má každý z nás uklizeno před svým domem, výrazně vytváří obraz naší obce. Obce, která je domovem nás všech,“ uvedl jeden z členů zastupitelstva .   Martin Komárek