Termín uzávěrky přihlášek žadatelů je 31. březen. Prodej bude opět probíhat formou obálkové metody, vyšší nabídka na daném pozemku vítězí. Vyvolávací cena je 500 Kč/m², přihlásit se již může kdokoliv, kdo splňuje podmínky prodeje schválené zastupitelstvem. Bližší informace k prodeji včetně všech podmínek jsou uvedeny v samostatném článku na jiném místě.

Dále zastupitelé snížili kapacitu pro klienty příspěvkové organizace Domov důchodců Mlázovice z dosavadních 57 na 55. Příčinou je přeměna dvou třílůžkových pokojů na dvojlůžkové z důvodu zvyšování standardu péče o klienty a zlepšení jejich sociálních podmínek.

Bylo vyhlášeno zadávací řízení na výběr firmy realizující rekonstrukci střechy na bytovém domě č.p.1 v Novopacké ulici. Osloveny budou firmy Zdeněk Tauchman Nová Paka, Ruhill Nová Paka a Pavel Tomášek Lužany. Plánována je demontáž starého eternitu, který je v havarijním stavu, a položení taškové krytiny včetně kompletní výměny klempířských prvků a hromosvodu. (red)