„Pro výstavbu čistírny jsme se rozhodli proto, abychom nadále neznečišťovali krásné okolí Českého ráje a údolí Žehrovky,“ sdělil nám starosta Petr Hornig. Obec totiž není doposud odkanalizována.

Celý projekt je finančně velmi nákladný kvůli členitému terénu, použití čerpadel a vybudování jímek bude stát bezmála čtyřicet milionů korun.
Radnice má již přes dva roky na stole projektovou dokumentaci.


Povolení ke stavbě

„Povolení na stavbu kanalizace a čističky máme již schválené. Nyní čekáme na vyhlášení grantu, o který zažádáme Evropskou unii, Královéhradecký kraj nebo některé z ministerstev, a tím pádem snad získáme dotaci,“ vysvětluje Deníku Petr Hornig.

A dále pokračuje:
„Obdržet potřebné finance nebude snadné. Podle vyhlášky je povinností každého městyse, ve kterém žije více jak dva tisíce obyvatel, vybudovat čističku odpadních vod, a proto tyto obce dostanou před menšími vesnicemi při schvalování dotací přednost. U nás žije včetně přidružených obcí a osad přibližně pět set čtyři obyvatel.“

První etapa

V první etapě bude ČOV a splašková kanalizace vybudována v obci Mladějov a napojena na ústí vodního toku Žehrovka. Práce musí být hotovy během dvou let. Poté přijde na řadu náročnější druhá fáze, a to připojení přečerpávací stanice na přidružené obce. Celá akce bude dokončena během deseti let.

„Nechceme nadále znečišťovat údolí Českého ráje a tok řeky Žehrovky. Proto se pouštíme do této nákladné investiční akce,“
starosta Petr Hornig

„Na čističku odpadních vod jsou nyní napojeny jen restaurace, pošta a další veřejná zařízení. Doufám, že dotaci získáme co nejdříve, abychom mohli začít se stavbou. Poté musíme ještě formou vypsání veřejného konkurzu vybrat zhotovitele zakázky,“ dodává starosta obce Mladějov.