Dětí školou povinných je málo, předškoláků hodně. S tímto problémem se musí vyrovnávat téměř každé vedení měst a obcí. Návrhy řešení se ale různí. Jak to vypadá v Milovicích u Hořic?

Vesnice svoji mateřskou školu nemá, rodiče tak musí děti umístit v zařízeních v okolí. V minulých letech naprostá většina dojížděla do sousedního Stračova. Obec zajistila pro děti minibus a přispívala rodičům na dopravu. Po letošních zápisech se však situace změnila.

Stračovská školka byla rychle zaplněna a rodiče museli své ratolesti přihlásit do Dobré Vody a Třebnouševsi. Svoz objednaným minibusem by byl v tomto případě velice nákladný.

Od září bude tedy každý rodič dostávat příspěvek na dopravu 250 korun a služby minibusu už Milovice dále nebudou využívat.

Další řešení by bylo prostě školku založit, jenže… ,,Obec spravuje i základní školu, oba subjekty bychom už finančně neutáhli. Dohodli jsme se tedy, že pro nás bude prioritní právě ZŠ, do které chceme dále investovat a vylepšovat ji, aby rodiče neposílali své děti jinam,“ vysvětlil nám starosta Milovic Alois Jirsák. Jeden z kroků, jak motivovat rodiče, je zvýšení příspěvku pro prvňáky z jednoho tisíce korun na dva. V dalších ročnících dostávají žáci příspěvek tisíc korun.

U školy bude navíc opraveno sportovní hřiště. Celkové náklady na realizaci jsou 180 tisíc korun, obec obdržela 50% dotaci od společnosti T-Mobile (Nadace Via). Vyroste zde altán, doskočiště, budou provedeny terénní úpravy, instalovány lavičky a koše.

Ke článku je připojena fotogalerie z výletu milovických dětí na hory.