„Po městě je rozmístěno celkem dvaadvacet reproduktorů na sedmi místech,“ informuje starosta Miroslav Nosek. Mělo by tak být pokryto celkem 90 % domácností; postupně bude zařízení instalováno na dalších místech, například v ulici Lhotově, kde se plánuje výstavba nových rodinných domů. Je rovněž možné zakoupit si přijímač přímo domů.

Bližší informace občané získají na městském úřadě. Od nynějška je tedy možné veřejnost včas informovat nejen o konání různých akcí, podávat důležité informace, ale i v případě jakéhokoliv nebezpečí varovat občany. Informace mohou prostřednictvím rozhlasu zveřejňovat i spolky, sdružení, škola, občané i jiné právnické osoby.