Jsou to děti, které vyhrály krajské kolo Soutěžíme s Nikitou pro rok 2007. To je soutěž, při níž žáci třídí odpad ve škole a vypracovávají různé projekty.

Návštěva třídírny byla určitě účelná. Děti prakticky viděly, že separovaný odpad nekončí někde na skládce, ale že se dál zpracovává. Společně s nimi navštívila třídičku učitelka Stanislava Hlaváčková, která je po celou dobu soutěže vedla. Miroslav Nosek