Dále byly dosázeny lípy k vchodu u kostela a vysadit další okolo sochy sv. Jana Nepomuckého, kde vždy rostly, avšak za minulého režimu byly pokáceny. S pracemi pomohli městu žáci místní ZŠ, kteří i tímto způsobem získávají kladný vztah ke svému městu a okolí.

Miletín bude i nadále pokračovat s obnovováním lipových alejí, a to proto, že lípy sem vždy patřily, a aby se o městě hovořilo opět jako o městě lip. (Miroslav Nosek)